Prof. Krzysztof Palczewski

Prof. Krzysztof PalczewskiProf. Krzysztof Palczewski (ur. w 1957 r. w Sycowie, woj. dolnośląskie) – biochemik. Jest dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case Western Reserve University w Cleveland (USA). Uznawany za światowy autorytet w zakresie biochemii wzroku. Do jego najważniejszych dokonań należy skrystalizowanie i opisanie struktury rodopsyny oraz odkrycie mechanizmów powodujących prowadzącą do utraty wzroku degenerację siatkówki oka (w szczególności plamki żółtej).
 
Karierę naukową rozpoczął we Wrocławiu. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim (1980), a stopień doktora uzyskał na Politechnice Wrocławskiej (1986). Jego praca doktorska została nagrodzona przez PAN (1985) oraz Ministerstwo Edukacji (1986). W latach 1986–1989 pracował na University of Florida w Gainesville, a później (1990–1992) na Oregon Health Sciences University w Portland, gdzie stworzył własne laboratorium. Przez 13 lat (1992–2005) prowadził badania na University of Washington w Seattle, łącząc pracę naukową z pełnieniem różnych funkcji kierowniczych na tym uniwersytecie. Od 2005 r. jest dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case Western Reserve University w Cleveland, gdzie kieruje również ponad dwudziestoosobowym zespołem badawczym.
 
Prof. Palczewski jest autorem przeszło 360 prac naukowych publikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach, takich jak m.in. „Science”, „Nature”, „Molecular Cell”. Ma na swoim koncie 9 patentów oraz wynalezienie dwóch leków, które są na etapie badań klinicznych.
 
Za swoje osiągnięcia prof. Palczewski został uhonorowany wieloma nagrodami naukowymi (m.in. Humboldt Research Award dla doświadczonych naukowców). W 2011 r. otrzymał także Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadawany obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Polskę z innym państwami i narodami.

Źródło: wikipedia