Stradomia W.

 

               GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ  STRADOMIA

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

STRADOMIA ŚREDNIA

Zespół dworski:

 

 

 

 

a.

Stradomia Średnia

Dwór, ob. dom mieszk.

Nr 121

1 poł. XIX

 

 

b.

Stradomia Średnia

Park pałacowy

 

XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Kościół fil. św. Bartłomieja, d. ewang.

Nr 39

1902

 

Biała

2.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Zespół cmentarny:

 

 

 

 

a.

Stradomia Wierzchnia

Kaplica cmentarna

Nr 19

1863,1939

 

Biała

b.

Stradomia Wierzchnia

Dzwonnica

Nr 19

 

 

Biała

c.

Stradomia Wierzchnia

Cmentarz kat.

Nr 19

XIV-XV

 

Karta

3.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Cmentarz poewang.

na pn. od wsi

2 poł. XIX

 

Karta

4.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Grobowiec rodziny Pfoertner von der Hoelle

we wsch. części wsi

2 poł. XIX

 

Karta

5.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Pałac

Nr 53

1 poł. XVIII, 1866, 1880

958 z dn. 13.04.61

Biała

6.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Przypałacowy zespół gospodarczy:

 

XIV, 2 ćw. XIX

 

Biała

a.

Stradomia Wierzchnia

Rządcówka

Nr 59

1879

 

Biała

b.

Stradomia Wierzchnia

Oficyna I

Nr 55

2 ćw. XIX

 

Biała

c.

Stradomia Wierzchnia

Oficyna II, ob. dom mieszk

Nr 51

1880

 

Biała

d.

Stradomia Wierzchnia

Oficyna III, ob. dom mieszk. i pralnia

Nr 45

2 ćw. XIX

 

Biała

e.

Stradomia Wierzchnia

Oficyna IV

Nr 43

2 ćw. XIX, 1890

 

Biała

f.

Stradomia Wierzchnia

Komórki gosp.

przy nr 43

 

 

Wkładka

g.

Stradomia Wierzchnia

Dom mieszk.

Nr 57

p. XX

 

Biała

h.

Stradomia Wierzchnia

D. ujeżdżalnia, ob. szopa na maszyny

 

1880

 

Biała

i.

Stradomia Wierzchnia

Dwojak

Nr 34

 

 

Wkładka

j.

Stradomia Wierzchnia

Dwojak

Nr 36

 

 

Wkładka

k.

Stradomia Wierzchnia

Dwojak

Nr 40

 

 

Wkładka

l.

Stradomia Wierzchnia

Dwojak

Nr 42

 

 

Wkładka

l.

Stradomia Wierzchnia

Dwojak z bud. gosp.

Nr 44

 

 

Wkładka

m.

Stradomia Wierzchnia

Dom wielorodzinny, tzw. „biały blok”

Nr 61

1867

 

Biała

n.

Stradomia Wierzchnia

Komórki gosp. (dwie)

przy nr 61

 

 

Wkładka

o.

Stradomia Wierzchnia

D. obora i dom mieszk., ob. dom mieszk. i stolarnia

Nr 41

1910

 

Biała

p.

Stradomia Wierzchnia

Chlewnia

 

 

 

Wkładka

r.

Stradomia Wierzchnia

Spichlerz

 

2 ćw. XIX, 1910

 

Biała

s.

Stradomia Wierzchnia

2 bud. gosp. : przy-budówki spichlerza

 

p. XX

 

Wkładka

t.

Stradomia Wierzchnia

Stodoła, ob. magazyn

 

4 ćw. XIX

 

Biała

u.

Stradomia Wierzchnia

Stodoła, ob. magazyn I

 

 

 

Wkładka

w.

Stradomia Wierzchnia

Stodoła, ob. magazyn II

 

4 ćw. XIX

 

Biała

x.

Stradomia Wierzchnia

Stodoła, ob. garaże

 

 

 

Wkładka

y.

Stradomia Wierzchnia

Stajnia, ob. garaże i kuźnia

 

1930

 

Biała

z.

Stradomia Wierzchnia

Gorzelnia i płatkarnia

Nr 49

k. XIX

 

Biała

z.

Stradomia Wierzchnia

D. obora

 

 

 

Wkładka

z.

Stradomia Wierzchnia

Park podworski

 

k. XIX

 

 

7.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Zespół folwarczny „Obergut”:

 

XIX

 

Biała

a.

Stradomia Wierzchnia

Dom mieszk.

Nr 13

1900

 

Biała

b.

Stradomia Wierzchnia

Bukaciarnia

Nr 13

1909

 

Biała

8.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Stacja kolejowa

Nr 82

p. XX

 

 

9.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom mieszk. ze stodołą

Nr 6

1931

 

 

10.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom mieszk.

Nr 9

1905

 

 

11.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom mieszk., d. szkoła

Nr 10

p. XX

 

 

12.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Zagroda

Nr 15

p. XX

 

 

a.

Stradomia Wierzchnia

Dom mieszk.

 

 

 

 

b.

Stradomia Wierzchnia

Obora

 

 

 

 

13.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom mieszk., d. karczma

Nr 21

p. XX

 

 

14.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom mieszk.

Nr 28

1939

 

 

15.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Dom ze stodołą

Nr 35

p. XX

 

 

16.

STRADOMIA WIERZCHNIA

Poczta

Nr 62

p. XX