Przedszkole nr 2

Publiczne Przedszkole Nr 2
56-500 Syców
ul. Komorowska 2

tel. 62 785 5161
e-mail: przedszkolej2sycow@o2.pl
Strona internetowa przedszkola:
www.przedszkole2-sycow.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Jolanta Rzemyk

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczarskiego  to placówka z prawie 40 - letnią tradycją. W roku 1972 postanowiono adoptować dla przedszkola budynek po Powiatowym Sztabie Wojskowym przy ulicy Zwycięzców. Rok 1992 to był okres wielkich zmian, Przedszkole zostało przeniesione  do budynku Żłobka przy ulicy Komorowskiej, gdzie jesteśmy do dziś.
Przedszkole  nr 2  mieści się w budynku usytuowanym obok niewielkiego parku przy ulicy Komorowskiej. Położenie sprzyja rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych,  przeżywaniu piękna i bogactwa przyrody w różnych porach roku. Budynek otacza nasłoneczniony, zamknięty dla osób obcych  ogród, w którym znajduje się sprzęt rekreacyjny. Dzięki temu dzieci przyjemnie spędzają czas na świeżym powietrzu. W budynku przedszkola znajdują się przestronne, jasne sale dydaktyczne, z których dzieci bezpośrednio wychodzą na plac zabaw. Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, odpowiednio dobrane do wieku dziecka i wspomagające jego rozwój dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( dla 100 dzieci). W placówce działa grupa żłobkowa zapewniająca opiekę  dla dzieci od 6 miesiąca do 3 lat. We wrześniu 2011 r. oddane zostały  do użytku nowe pomieszczenia dla najmłodszych dzieci. Obecnie opiekę zapewniamy dla  40 dzieci w wieku do lat 3.

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczarskiego w Sycowie zapewnia miłą atmosferę, opiekę wykwalifikowanych pedagogów, bogaty program zajęć. W ramach zajęć realizujemy programy edukacyjne, profilaktyczne.

Dzieci korzystają z zajęć dodatkowych:
•    Logopedia
•    Zajęcia taneczno – ruchowe
•    Rytmika
•    „Interaktywne przedszkole” – kurs języka angielskiego dla wszystkich dzieci od 3 do 6 lat w ramach EFS
•    Gimnastyka korekcyjna

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wykształceni i doświadczeni nauczyciele, odpowiednio przygotowani, refleksyjni i twórczy pedagodzy, osiągają wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. W podejmowanych działaniach nauczyciele stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej, serdecznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Placówka zatrudnia 23 osoby w tym: 8 nauczycieli, 5 opiekunek dziecięcych (w tym pielęgniarka), 8 osób personelu obsługowego.

Publiczne Przedszkole  Nr 2 im. Czesława Janczarskiego w Sycowie mieści się przy ulicy Komorowskiej 2.  Przedszkole istnieje od 1972r i mieściło się przy ulicy Zwycięzców, jednak w 1992 zmieniło swoją siedzibę – przedszkole zostało przeniesione do budynku po Żłobku miejskim. W roku 2012 placówka obchodziła jubileusz 40 lecia. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Syców. Bazę dydaktyczną Przedszkola stanowi dwukondygnacyjny budynek, w którym znajduje się  siedem  w pełni wyposażonych sal zabaw. W  pięciu  z nich znajdują się dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast dwie sale zajmują dzieci do lat 3. Sale zlokalizowane na parterze posiadają bezpośrednie wyjście na plac zabaw i ogród przedszkolny.
Przedszkole pracuje w oparciu o koncepcje pracy przedszkola, Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 opracowany zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa, wnioskami Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, wnioskami z nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013.

WIZJA
Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

MISJA PRZEDSZKOLA


    KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE .
    ZROBIMY WSZYSTKO ABY W NASZYM PRZEDSZKOLU CZUŁO SIĘ AKCEPTOWANE I BEZPIECZNE.
  STWORZYMY WARUNKI DO HARMONIJNEGO ROZWOJU , DO BYCIA SAMODZIELNYM , I OTWARTYM NA NOWE DOŚWIADCZENIA.
  ZAPEWNIAMY, ŻE KAŻDE Z DZIECI W NASZYM  PRZEDSZKOLU DOSTAJE KLUCZ DO ZDOBYWANIA WIEDZY, DO TWÓRCZYCH POSZUKIWAŃ, INSPIRACJĘ DO DZIAŁANIA.
    BO BAJKA I BAŚŃ JEST MAGICZNYM LUSTREM POZWALAJĄCYM DZIECKU INACZEJ SPOJRZEĆ NA TO CO WYDAJE SIĘ TRUDNE I NIE DO POKONANIA.
    DBAMY O POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW.
    RODZICE CZYNNIE UCZESTNICZĄ W ŻYCIU PRZEDSZKOLA, SĄ JEGO WSPÓŁAUTORAMI.

Na dzień 1 września 2013 r.  w przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych  i 2 grupy dzieci do lat 3.
Placówka zatrudnia 9 nauczycieli na pełny etat, 1 nauczyciela niepełnozatrudnionego, 5 opiekunek dzieci do lat 3, 1   pracownik  administracji i 9 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.:
•    Wychowania i edukacji,
•    promocji placówki  
•    pomocy psychologiczno - pedagogicznej         
•    ewaluacji.
Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania  i nagradzania.
W działaniach wychowawczych uwzględniamy indywidualne potrzeby dzieci. Prowadzimy zabawy i zajęcia pobudzające do twórczego myślenia, inspirujące do wykorzystywania swoich możliwości i umiejętności.
Zajęcia realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).
 W ramach zajęć realizujemy programy edukacyjne, profilaktyczne.
•    „Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorstwa  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby- Żabińskiej
•    „Razem w przedszkolu” Program wychowania przedszkolnego autorstwa Jolanty Andrzejewskiej, Jolanty Wieruckiej
Oraz programy autorskie:
•    „Syców Moja Mała Ojczyzna” Program edukacji Regionalnej Ziemi Sycowskiej i okolic przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym Jadwigi Pieprzki
•    „Miś Uszatek z książką pod rękę” Krystyny Adamskiej
•    „Na Komorowskiej maluchy nie płaczą” Program adaptacyjny dla dzieci 3letnich  Anny Smorawskiej
•    „Jestem małym czytelnikiem” Program edukacji czytelniczej – Pauliny Bednarskiej
•    „Mówię ładnie i poprawnie” Program profilaktyki logopedycznej w przedszkolu Anny Smorawskiej
•    Bezpieczne przedszkole. Program profilaktyczny do użytku przedszkolnego Agaty Gabrysz, Aleksandry Baraniak
•    Zdrowy i bezpieczny przedszkolak. Program edukacji zdrowotnej Jadwigi Pieprzki.
W roku szkolnym 2013/2014 dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych:
- Logopedia
- Religia
- Język niemiecki ( grupa 6 latków) w ramach projektu „DEUTSCH IST MEIN PLUS”
- Zajęcia logopedyczne w ramach projektu EFS „Idziemy do Przedszkola”
Od stycznia  2012 roku w przedszkolu realizowany jest projekt „Sobotnie Przedszkole” skierowany do dzieci, które nie chodzą do przedszkola, finansowany ze środków profilaktyki i terapii  uzależnień zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii. Projekt ( jedyna taka oferta na terenie miasta) cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród rodziców szczególnie dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola.
Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie aktywnej współpracy ze szkołami i instytucjami
Wspomagamy dzieci w dążeniach do osiągania drobnych sukcesów, wzmacniamy ich wiarę we własne siły. Prezentujemy umiejętności i zdolności naszych wychowanków w konkursach plastycznych i przeglądach, gdzie dzieci zdobywają nagrody i wyróżnienia, o czym świadczy fakt udziału m.in. w roku szkolnym 2012/2013 w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach:
    Występy taneczne dzieci z okazji „Festynu Rodzinnego na pożegnanie lata” w Szkole Podstawowej im. III Tysiąclecia w Sycowie ( organizator SP1, P1, P2 – współorganizator)
    Święto parasola. 
  Udział dzieci w konkursie „Mam talent” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2  im. Marii Konopnickiej w Sycowie.
    Udział w obchodach rocznicy nadania imienia Przedszkola Sióstr Urszulanek „Mój Przyjaciel z Nieba”
    Udział w konkursie plastycznym
o    „Kościół z Błogosławionym Janem Pawłem II” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Stradomi Wierzchniej.
o    ogólnopolskim konkursie plastycznym „Akademia Aquafresh”
o    „Moje przedszkole”- konkursie plastycznym zorganizowanym przez nasze przedszkole
o    „Miś Uszatek z Wybraną Podstacją z Bajki” konkursie plastycznym zorganizowanym przez nasze przedszkole
o    „Kocham Cię Polsko” zorganizowany przez SP Nr 2 w Sycowie.
o    na ozdobę Bożonarodzeniową, wystawa w Muzeum Regionalnym.
o    „Mały Mistrz” zorganizowanym w naszej placówce  , konkurs wiedzowy
o    „Maska karnawałowa” zorganizowany przez SP Nr 2 w Sycowie
o    „ Las moim domem i przyjacielem”- Regionalny Konkurs przyrodniczo- plastyczny zorganizowany przez  SP w Stradomii Wierzchniej
o    „Przyroda w przedszkolu i szkołach” - Konkurs plastyczno- przyrodniczy - org. Nadleśnictwo Syców
o    „ Bezpieczny świat przedszkolaka”   organizator  PP nr 3
o  „EFS – Kolorami Malowany”- zorganizowany przez wydział zarządzania programem operacyjnym Kapitał Ludzki w departamencie funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego
    organizacja i udział w apelu z okazji obchodów „Dnia Niepodległości”.
    Udział w Program artystyczny z okazji obchodów „Jubileuszu 40 – lecia Przedszkola”.
    Program artystyczny z okacji 10 lecia MOSiR
    Mikołajkowe spotkanie integracyjne z uczniami SP Nr 1.
    Występy dzieci z okazji Mikołajek w przedszkolu.
    Kolędowanie z okazji Wigilii w przedszkolu.
    Udział w II międzyprzedszkolnych zawodach „Twisteriada”.
    Spotkanie z uczniami ze SP Nr 2, wspólne kolędowanie.
    Jasełka dla rodziców w wykonaniu dzieci ” Cud Betlejemskiej Nocy”.
  Kolędowanie dzieci z przedszkoli w CK „Śpiewamy Panu Kolędy” (organizator Niepubliczne Przedszkole sióstr Urszulanek i CK).
    Wystawienie przedstawiania „Cud Betlejemskiej Nocy” dla uczniów SP Nr 2.
    Przedstawienie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
    VI Jarmarku w Sycowie
    Zlot Mikołajów na sycowskim rynku
    Udział dzieci w „Balu karnawałowym” zorganizowanym przez SP Nr 2  w Sycowie
    Udział dzieci w „Balu karnawałowym” zorganizowanym w przedszkolu.
   wspólne kolędowanie w Kościele ewangelickim zorganizowane przez pastora Rafała Milera, Państwową szkołę Muzyczna, zespół „Pod Pretekstem”
    dzieci brały udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia , Paczka świąteczna dla dzieci z Białorusi i Ukrainy. Udział dzieci w 21 finale WOŚP Koncertach charytatywnych na rzecz chorych na choroby nowotworowe starszych kolegów i koleżanek: Roberta i Kasi.
    Spotkaniach:  z p. J. Ponieckim- sportowcem roku, policjantem – pogadanka dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji, pogadance na temat zdrowego odżywiania zorganizowanej przez p. Agnieszkę Kuźmicz, panią Lucyną Zimną w ramach „Cała Polska czyta Dzieciom”.

    Przedszkole było organizatorem:
-   VI  Festiwalu Pieśni i Tańca „ Raz na Ludowo” ,
-   Quizu „Bezpieczny przedszkolak” ,
-   obchody Pierwszego Dnia Wiosny,
-   konkursu plastycznego „ Znamy bajki i bajeczki, więc zrobimy z nich książeczki” ,
    wystawienie spektaklu „ Kozi Domek” dla dzieci z przedszkola,
    Zajączek Wielkanocny w przedszkolu,
    Zakończenie Roku Szkolnego dzieci idących do szkoły
    oglądanie teatrzyku „Kłamstwa kozy” ,
    udział w V Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej w Twardogórze ,
    Udział w przedstawieniu „ Wesołego Alleluja” ,
    udział w III Festiwalu o Zdrowiu- „ Bezpieczny świat przedszkolaka” ,
    udział w przedstawienie teatralne pt. „ O rybaku i Złotej Rybce” ,
    oglądanie przedstawienia teatralnego „ Jak Karolek został Papieżem” – w wykonaniu aktorów z Teatru Lalek „ Pinokio”
    udział w XI Dziecięcej Olimpiadzie Sportowej organizowanej przez PPnr3,
    udział w zajęciach z jęz. angielskiego w SP nr 1 w Sycowie
    uczestniczenie w Przeglądzie Twórczości Ekologicznej organizowanym przez PP nr 3- „ Goście w lesie”
    udział w Biegu Skrzata ,
    udział w akcji Syców Biega,
    udział w rozgrywkach piłkarskich na sycowskim Orliku,
    oglądanie teatrzyku cieni pt. „ Za górami ,za lasami” ,
    wręczenie nagród w konkursie „ Odkręcany”- finał IV edycji akcji,
    występy artystyczne w CK – II Przegląd Małych Form Teatralnych –org. Przez SP nr 2 w Sycowie
    udział w festynie integracyjnym „ Razem Lepiej” – Hala Sportowa,
    udział w Przeglądzie Artystycznym „ Życie jest najpiękniejszą z bajek” organizowanym przez PP nr 1,
    występy artystyczne dla dzieci z kl. I  Szkoły Podstawowej nr 1,
    uczestnictwo w koncercie zorganizowanym prze Szkołę Muzyczną,
    Dziecięce Prezentacje Taneczne w ramach II Sycowskich Dni Trzeźwości,
   Konkurs ekologiczno- plastyczny zorganizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA w ramach projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”, laureat w finale – Miłosz Łożyński.
Dzieci brały udział w:
•    Ogólnopolskiej akcji "Sprzątania świata"
•    Powitanie jesieni "Dzień parasola"
•   Wycieczka autokarowa do lasu - " Święto drzewa"- sadzenie świerków na wyznaczonym terenie w lesie, zbieranie grzybów jadalnych, pobyt na świeżym powietrzu, wzbudzanie szacunku do przyrody
•    Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku "Azyl  Zoo" w Niedźwiedziu
•    Spacery wokół przedszkola- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
•    Poznawanie zjawisk atmosferycznych
•   Wycieczki do parku, sadu, na  ogródki działkowe, do sklepu zoologicznego, sklepu warzywnego, Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
•    Zbiórka surowców wtórnych - rozwijanie świadomości ekologicznej, dbanie o środowisko
•    Dokarmianie ptaków, budowa karmnika
•    Rozpoznawanie niektórych gatunków drzew i ptaków
•    Założenie kącika przyrody - gromadzenie na bieżąco okazów przyrodniczych
•    Udział w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
•    Udział w konkursie "Drzewo Roku III edycja" organizowany przez Klub Gaja
•    Realizowanie programu "Czyste powietrze wokół nas"
•    Zajęcia dotyczące różnych źródeł  pozyskiwania energii elektrycznej w ekologiczny sposób
•    obserwacja drzewa nr 4 na Al. Nad Wałem
•    przedszkole otrzymało certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury" edycja 2012/2013,  podziękowanie za udział w konkursie "Odkręcamy", Dyplom Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój  "Ziemia dla Wszystkich" za projekt "Przyroda wokół nas", której celem było kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do dokarmiania zwierząt, ukazanie pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka  w środowisku.
•    Dzieci uczestniczyły w wycieczkach: do biblioteki – wystawa pt. „ Miś Uszatek postacią z bajki”, do Szkoły Podstawowej nr 1 - uczestnictwo w zajęciach plastyki, do Nadleśnictwa Syców, do wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl „Co w trawie piszczy” oraz do Bobolandii, do Straży Pożarnej w Sycowie, do Biblioteki Publicznej – czytanie w plenerze, do parku miejskiego,
•    zajęcia otwarte z jęz. ang.- podsumowanie projektu z EFS „ Angielski naturalnie”

Przedszkole  realizuje projekty unijne, rządowe i ministerialne, takie jak:

•    II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat" i otrzymało certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”
•    W ramach ogłoszonego przez MEN projektu „Szkoła w ruchu” przedszkole przystąpiło do akcji „Ćwiczyć każdy może”
•  Realizacja projektów unijnych w latach 2010-2014 :
-  „Angielski na wesoło”
- „Angielski interaktywnie”
- „ Nauczyciel na miarę czasów” – język angielski
- „Angielski naturalnie”
- Język niemiecki ( grupa 6 latków) w ramach projektu „DEUTSCH IST MEIN PLUS”
- „Idziemy do przedszkola”
Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Wychowankowie korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, obiadu składającego się z dwóch dań oraz podwieczorku.
Placówka cały czas jest modernizowana dzięki czemu poprawiają się warunki pobytu dzieci. W celu poprawy bezpieczeństwa  zostały wymienione drzwi i zamontowano kodownik, zainstalowano monitoring w placówce, ponadto zostały opracowane procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz przyprowadzania i odbierania dzieci. Od października działa czytnik kart pobytu dziecka w przedszkolu.
Rada Rodziców aktywnie wspiera wszystkie nasze działania angażując się w organizację uroczystości przedszkolnych Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Wigilia w Przedszkolu, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Piknik rodzinny, Pożegnanie sześciolatków oraz gromadzi środki na doposażenie placówki poprzez szereg inicjatyw.