Arboretum leśne

ARBORETUM LEŚNE
im. Prof. Stefana Białoboka
w Nadleśnictwie Syców we wsi Stradomia Dolna

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka powstało w 1993 roku na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w prawdziwy kompleks kultury leśnej, z oazami wyciszenia i spokoju. Możemy w nim zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. zielona szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych. Arboretum bierze udział w ogólnopolskim programie zachowania zasobów genowych drzew leśnych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników. 

Ten wielki ogród leśny ma powierzchnię około 150 ha i składa się z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy. Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej. 

Dotychczas w arboretum założono plantację nasienną sosny czarnej, olchy czarnej i  modrzewia europejskiego. Odtworzono zbiorniki wodne oraz dokonano nasadzeń rododendronów pod okapem drzewostanu sosnowego. W 1997 roku założono alpinarium. Oprócz produkcji materiału na potrzeby selekcji leśnej, w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym 150 gatunków i odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisa, 50 jałowców, 50 sosen, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów i wiele innych. Stanowią one materiał mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Zgromadzona kolekcja pochodzi z wymiany z innymi placówkami z kraju i zagranicy.

    Do głównych zadań arboretum należy między innymi:
  • gromadzenie, utrzymanie, rozwój i ocena udokumentowanych i oznaczonych kolekcji polskich drzew doborowych;
  • zakładanie oraz prowadzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych różnych gatunków drzew;
  • uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na udokumentowanych powierzchniach doświadczalnych do oceny przydatności dla gospodarki leśnej;
  • aklimatyzacja nowych gatunków i odmian drzew i krzewów;
  • ochrona prawnie chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin;
  • prowadzenie wymiany nasion, zrazów i roślin z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowo - badawczymi;
  • produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby własne i zewnątrz.

Arboretum - skalniak

Arboretum powstaje dla celów edukacyjnych. Warto dodać, że najpiękniejsze polskie arboreta mają po 200 lat. Chcemy, aby odwiedzający nas mieli okazję ujrzenia na własne oczy tysięcy gatunków drzew i krzewów rosnących na całym świecie. W arboretum rosną krzewy i byliny ozdobne z całego świata, także te egzotyczne. Tu niewątpliwie swe pierwsze kroki skierują ci właściciele ogrodów, którzy zechcą podpatrzeć, czym warto swą ziemię udekorować.

Galeria zdjęć: www.sycow.pl/pl/254/0/arboretum.html

Adres:

ARBORETUM LEŚNE im. prof. Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców
ul. Leśna 6, Stradomia Dolna
56-504 Dziadowa Kłoda tel. / fax. 62 785-13-25

Arboretum jest czynne od 3 kwietnia do 31 października
we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 - 17.00
Zgłoszenia grup i wycieczek zorganizowanych oraz punkt sprzedaży roślin: 609 431 901.

Bilety wstępu:

Dzieci do lat 7- wstęp bezpłatny
Wycieczki szkolne, grupy zorganizowane- wstęp bezpłatny

Bilet normalny- 3,00 zł
Bilety ulgowe (młodzież szkolna i akademicka) - 2,00 zł
Bilet okolicznościowy (fotografia ślubna) - 30,00 zł

 
NADLEŚNICTWO SYCÓW
ul. Kolejowa 14
56-500 Syców
tel. 62 785 2127, fax. 62 786 9032
http://www.asycow.lasypanstwowe.poznan.pl/

sycow@.poznan.lasy.gov.pl