Honorowi obywatele

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Syców" nadawany jest przez władze miasta osobom, które szczególne dla niego się zasłużyły. Jest wyrazem uznania dla wyróżnionych osób za zasługi na rzecz Miasta i Gminy Syców, przyczyniające się do jego rozwoju oraz wzbogacające dorobek gminy w różnych dziedzinach. Tytuł może być nadawany osobom fizycznym bez względu na miejsce ich zamieszkania, zarówno obywatelom polskim, jak i osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego.

Z tytułem nie wiąże się żadne zobowiązanie finansowe miasta wobec wyróżnionego. Honorowy Obywatel otrzymuje ozdobny pamiątkowy dyplom.
 
Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 października 2007 r. tytuł Honorowego Obywatela Sycowa otrzymali:


 
1. Pani Gertruda Kurzawa.
  2.
Książe Ernst Johan Biron von Curland.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 września 2010 r. tytuł Honorowego Obywatela Sycowa otrzymali:

 
3. Pan Kurt Heinzler.
  4.
Pani Aleksandra Hołubecka-Zielnica.
  5.
Pan Krzysztof Zielnica.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 stycznia 2013 r. tytuł Honorowego Obywatela Sycowa otrzymali:

  6.
Pani Grażyna Orłowska-Sondej.
  7.
Pan Krzysztof Świderek.