Ochotnicze straże pożarne

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, do którego wchodzą:

Prezes -
Sławomir Kapica - Burmistrz Miasta i Gminy Syców
Wiceprezes – Jerzy Gąska
Wiceprezes - Leszek Wojtowicz
Komendant Gminny – st. kpt w st. spocz. Jan Osiecki
Sekretarz – Stanisław Kamiński
Skarbnik – Ryszard Adamski
Członek Prezydium –
Członek Zarządu - Iwona Mielczarek
Członek Zarządu – Mariusz Popieliski
Członek Zarządu – Henryk Musiał
Członek Zarządu – Henryk Rogaliński
Członek Zarządu – Łukasz Dymarczyk
Członek Zarządu – Stanisław Czajka
Członek Zarządu – Mieczysław Kozieł
Członek Zarządu – Ryszard Zima
Członek Zarządu – Jan Szostak

Kapelan strażaków - v a c a t

Wykaz członków zarządów OSP z terenu miasta i gminy Syców:

1. OSP Syców
Prezes Zarządu – Iwona Mielczarek
Naczelnik – Jerzy Gąska
2. OSP Stradomia Wierzchnia
Prezes Zarządu – Paweł Wieloch
Naczelnik –
Mariusz Popieliski
3. OSP Drołtowice
Prezes Zarządu – Leszek Wojtowicz
Naczelnik – Henryk Musiał
4. OSP Zawada
Prezes Zarządu – Mieczysław Kozieł
Naczelnik – Ryszard Zima
5. OSP Działosza
Prezes Zarządu – Mieczysław Łyjak
Naczelnik –
Henryk Rogaliński
6. OSP Szczodrów
Prezes Zarządu – Jan Szostak
Naczelnik – Łukasz Dymarczyk