Ochrona zdrowia

Placówkami służby zdrowia na terenie miasta i gminy Syców są:

Szpital w Sycowie przy Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy z oddziałem rehabilitacyjnym i zakładem opiekuńczo-leczniczym

oraz

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  "Przychodnia"     www: www.spzozprzychodnia.pl
    56-500 Syców
    ul. Wrocławska
    Dyrektor: Piotr Nogala
    Rejestracja – telefoniczna lub osobista
    tel. 62 785 5145
          62 785 5148 (poradnia i rejestracja dziecięca)

2. Przychodnia Szpitalna POZ
    56-500 Syców
    ul. Oleśnicka 25
    Rejestracja – telefoniczna lub osobista
    tel. 62 785 20 88.

3. NZOZ Przychodnia Rodzinna Mediccare (strona internetowa: www.mediccare.pl/)
    56-500 Syców
    ul. Mickiewicza 25
    Rejestracja – telefoniczna lub osobista
    tel. kom.: 667 100 636, 667 100 396