Nowy Dwór

 

GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ NOWY DWÓR

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

NOWY DWÓR

Zespół gospodarczy dworski:

 

XIX, p. XX

 

Biała

a.

Nowy Dwór

Dwór – rządcówka

Nr 15

p. XX

 

Biała

b.

Nowy Dwór

Oficyna, ob. dom mieszk.

Nr 35 a

2 poł. XIX

 

Biała

c.

Nowy Dwór

Dom mieszk. (czworak)

Nr 35 d

p. XX

 

Biała

d.

Nowy Dwór

Dom mieszk.

Nr 35

p. XX

 

Biała

e.

Nowy Dwór

Dom mieszk. (dwojak)

Nr 35 c

p. XX

 

 

f.

Nowy Dwór

Stajnia z oborą, ob. obora i warsztat

Nr 35

poł. XX

 

Biała

g.

Nowy Dwór

Stodoła

 

p. XX

 

 

h.

Nowy Dwór

Spichlerz

Nr 35

4 ćw. XIX

 

Biała

2.

NOWY DWÓR

Zespół folwarczny:

 

l. 30-te XX

 

Biała

a.

Nowy Dwór

Dom mieszk.

 

1930

 

Biała

b.

Nowy Dwór

Obora, jałownik

 

1930

 

Biała