Park Miejski

1 czerwca 2012 roku

wejście główne w części reprezentacyjnej (w pobliżu fontanny) 


Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie


Zapraszamy Państwa do sycowskiego parku, zwanego zielonymi płucami Sycowa, stanowiącego także o bogatej przeszłości naszego miasta. Utworzony w koncepcji parku angielskiego, z zabytkowym starodrzewem i architekturą, łączy w sobie wartości przyrodnicze, duchowe i historyczne, nawiązując do miejsca pozostawionego nam przez arystokratyczny ród Bironów von Curland, dawnych właścicieli kompleksu pałacowo-parkowego. Dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości 3 115 491 złotych przeprowadzono rewitalizację parku (projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013). Ogólna wartość projektu zamknęła się w kwocie 4 993 336 złotych. Przedsięwzięcie miało na celu przywrócenie funkcji krajobrazowej i rekreacyjnej tego ważnego dla mieszkańców Sycowa miejsca, z którym sycowianie są związani sentymentalnie. Twórcza wizja i koncepcja opracowana przez dr inż. arch. Justynę Zygmunt – Rubaszek z  Pracowni Studialno – Projektowej Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozwoliła połączyć zabytkowy układ parku z oczekiwaniami współczesnych, przeszłość z przyszłością.
Teren poddany rewitalizacji to ok. 40 ha parku, jednakże w części południowej park płynnie przechodzi w część leśną, poprzecinaną łąkami i strumieniami, z ukrytym w zadrzewieniach kolejnym stawem. Układ ścieżek pozwala odbyć atrakcyjną wycieczkę, zarówno pieszą, jak i rowerową, umożliwiając dotarcie nawet do pobliskiego arboretum leśnego. Obszar rewitalizacji parku podzielono na cztery części tzw. strefy.

Są to strefy: 

  • reprezentacyjna – z odtworzonym układem ścieżek, pergolą i fontanną z piaskowca;
  • centralna – obejmująca tereny przyległe do stawu, przywrócono tu naturalne linie brzegowe stawu, odtworzona jest rzeźba plenerowa;
  • rekreacyjna – znajdująca się na terenie byłego pola campingowego strefa aktywnego wypoczynku z miejscem pod estradę letnią;
  • strefa zadumy – obejmująca obszar alejek przy zabytkowym budynku mauzoleum, jest to miejsce pozwalające odpocząć z dala od miejskiego hałasu.


Trwające dwa lata prace rewitalizacyjne (w tym wymagające wielu uzgodnień z konserwatorem zabytków konsultacje, które wydłużyły czas prac) obejmowały wycinki sanitarne i kompozycyjne drzew, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, odbudowę i wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, uczytelnienie osi krajobrazowych ze strefy reprezentacyjnej w kierunku stawu, odtworzenie zabytkowej małej architektury (fontanna, pergola, rzeźby), odtworzenie alei i drzewostanu. Nasadzono ok. 100 sztuk drzew, ponad 800 krzewów ozdobnych, ok. 9 tys. bylin i 9 ha trawników. Wymieniono urządzenia na placu zabaw, oczyszczono i oświetlono mauzoleum, stanęły nowe latarnie i mała architektura stylizowana historycznie, utworzono miejsca rekreacyjne (grill, kamienne stoły szachowe i do ping-ponga, piłkarzyki), altanki plenerowe. Jest nowe miejsce na estradę letnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Główne wejście do parku znajduje się obecnie w części reprezentacyjnej, obok rzeźb przedstawiających cztery pory roku. Zaraz potem naszym oczom ukazuje się wykonana z piaskowca, podświetlana nocą fontanna.
W parku stanęły czytelne tablice informacyjne opisujące historię założenia oraz ciekawostki ekologiczne – ciekawe drzewa, zegar ptasi, florę i faunę parku itp.
Obszar parku jest monitorowany. Oprócz rozwiązań instytucjonalnych czy monitoringu potrzebny jest jednak szacunek każdego człowieka wobec przyrody i jej mądre użytkowanie, o co już teraz apelują władze miasta. Ważne jest, by duchowe dziedzictwo, jakim niewątpliwie jest park miejski, służyło także następnym pokoleniom.

Zapraszamy do Fotogalerii na głównej stronie www.sycow.pl/pl/534/0/Park-w-Sycowie.html