Książe Biron von Curland

Ernst Johann Carl Oskar Eitel Friedrich Peter Burchard Biron von Curland


Książe Ernst Johan Biron von Curland
Ernst Johann  Biron von Curland urodził się 6 sierpnia 1940 r. w Berlinie. Jest potomkiem Ernsta Jana Birona, księcia kurlandzkiego, głowy rodu Bironów, przewodniczący Związku Szlachty Śląskie prawnuk cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Syn Carla Petera Birona von Curland i Herzeleidy von Hohenzollern.
Z zawodu fizyk. Pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka. Od 1982 roku głowa książęcego rodu Bironów i tytularny wolny pan stanowy Sycowa.
Książę Ernst Johann Biron von Curland jest osobą bardzo związana z Miastem i Gminą Syców. Nie urodził się w Sycowie, ale ukochał to miejsce, w którym żyli jego przodkowie. Jego rodzina wiele lat mieszkała w pięknym pałacu położonym niegdyś w centrum miasta. Książę Ernst Johann Biron von Curland wraz z całą rodzina od wielu lat wspiera nasze miasto i jego mieszkańców.
Przedszkole nr 3 w Sycowie zawdzięcza Księciu Ernst Jonah Biron von Curland podarowane obrazy, które upiększyły korytarze
i wyposażenie sal dla dzieci w przedszkolu. Książę ufundował duże parasole przeciwsłoneczne oraz zabawki na plac zabaw. Dodatkowo wspierał finansowo dyrekcję przedszkola w wymianie okien w salach przedszkolnych.
Parafia Ewnagelicko-Augsburska w Sycowie zawdzięcza przodkom rodziny ufundowanie Kościoła pw. Ap. Jana i Piotra. Książę regularnie odwiedza parafię, służy jej radą, wspomaga ją finansowo. W dużej części sfinansował remont kapitalny kościoła. Przy parafii ewnagelicko-augsburskiej w Sycowie działa stacja socjalna zakonu Joannitów, która pomaga wszystkicj mieszkańcom naszej gminy. Książę wspiera finansowo działalnośc stacji oraz interesuje się jej działalnością i zakresem świadczonych studiów. Książę troszczy się o mieszkańców całej gminy. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie w wyniku współpracy z Księciem otrzymało w darze sprzęt multimedialny (laptop, projektor, kamerę). Ufundował także kilka stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Książę Ernst po ostatniej wizycie w kościele p.w. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie postanowił wesprzeć finansowo tę świątynie. Z pieniędzy, jakie zostały przekazane wykonano gruntowną renowację bocznego ołtarza. Książę Ernst Johann Biron von Curland przekazał kilka eksponatów do Muzeum Regionalnego w Sycowie, które stanowią część stałej wystawy dotyczącej historii ziemi sycowskiej.

 

Książę Ernst Johann Biron von Curland odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 r.