Użyteczne linki

UNIA EUROPEJSKA: 

obywatel.gov.pl - obywatel.gov.pl/  (ponad 120 kart usług dla obywateli)
Portal Unii Europejskiej -
www.europa.eu.int
Akty prawne - Euro - Lex
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
www.ukie.gov.pl
Trybunał Sprawidliwości Wspólnot Europejskich:
curia.europa.eu/pl/transitpage.htm
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
www.mrr.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego:
www.umwd.dolnyslask.pl/
ZPORR - Dolny Śląsk -
www.zporr.dolnyslask.pl
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - www2.ukie.gov.pl
Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl        
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa -
www.fapa.com.pl 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie -
www.wwpwp.gov.pl
Strony programów regionalnych:
INTERREG -  
www.interreg3a.dolnyslask.pl/ 
Regionalny Program Operacyjny dla Dolnegośląska:
www.rpo.dolnyslask.pl/ 
Regionalny komponent Europejskiego Funduszu Społecznego:
bip.umwd.pl/index.php 
Sektorowy Program Operacyjny dla rolnictwa:
www.spo-rol.dolnyslask.pl/ 
Europejska Współpraca Regionalna:

www.ewt2007-2013.dolnyslask.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAWO:


Internetowy System Informacji Prawnej Sejmu RP:
www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html 
Darmowa urzędowa baza z ustawami i orzecznictwem Rządowego Centrum Legislacji:
www.rcl.gov.pl
Polski Serwer Prawa LEX:
www.prawo.lex.pl/
System Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów:
sip.mf.gov.pl/sip/
Formularze Podatkowe (PIT, CIT, NIP, VAT, INNE):
www.mofnet.gov.pl/index.php
Euro-Lex:
europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do
Portal Prawno-Gospodarczy INFOR: www.infor.pl/

PRAWO LOKALNE (Biuletyny Informacji Publicznej instytucji nadrzędnych):
Internetowy System Aktów Prawa Miejscowego:
www.prawomiejscowe.pl/
Dzienniki Urzędowe i inne dokumenty  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
edziennik.duw.pl
 
duw.ibip.wroc.pl/public/

Uchwały Rady Powiatu i inne dokumenty Powiatu Oleśnickiego:
www.bip.olesnica.ig.pl/webcm
Uchwały i inne dokumenty Sejmiku i Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
www.umwd.dolnyslask.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDROWIE

•   INFORMATOR O LEKACH: bil.aptek.pl/servlet/bil/start
•   Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ:
www.osoz.pl
•   Unijny portal "ZDROWIE":
ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRACA
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA

    • www.khanacademy.org  - Akademia Khana (zbiór filmów wyjaśniających podstawowe pojęcia z matematyki, fizyki, chemii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej;
    • ocw.mit.edu - specjalny program edukacyjny (ponad 2,5 tys. wykładów) Massachusets Institute of Technology;
    • youtube.com/education - wykłady wielu renomowanych uczelni;
    • www.angprofi.pl www.helloangielski.pl  a4esl.org  esl.about.com  angielski.edu.pl  - nauka języka angielskiego

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (zasoby naukowe Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni wrocławskich): www.dbc.wroc.pl/dlibra

Biblioteki cyfrowe:
 
    Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej
    Akademicka Biblioteka Cyfrowa - Kraków
    Politechnika Świętokrzyska - Biblioteka Główna
    Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
    Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
    Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
    Małopolska Biblioteka Cyfrowa
    Śląska Biblioteka Cyfrowa
    Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
    Podlaska Biblioteka Cyfrowa
    Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
    Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
    Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
    Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
    Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"
    Biblioteka Cyfrowa CODN
    Cieszyńska Biblioteka Wirtualna
    Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej
    Pozostałe biblioteki Federacji Bibliotek Cyfrowych

Portale biblioteczne:

    Biblioteka Wirtualna Nauki
    National Science Digital Library
    Mathematics WWW Virtual Library
    Biblioteka Wirtualna Nauki - Kolekcja matematyczno-fizyczna
    Mathematics WWW Virtual Library American Mathematical Society Books Online
    nanonet.pl – nanoBiblioteka
    Biblioteka Wirtualna Nauki - Kolekcja Nauk Przyrodniczych
    Sciseek
    SciCentral
    Scirus
    ScienceResearch.com - Portal firmy Deep Web Technologies umożliwiający dostęp do wielu naukowych czasopism i baz danych
    Vascoda - Niemiecki portal indeksujący zasoby z dziedzin: nauki o przyrodzie nieożywionej; nauki biologiczne; prawo, nauki ekonomiczne i społeczne; nauki humanistyczne
    ViFaTec - wirtualna biblioteka techniki – Hannover
    Academic Index – Multiwyszukiwarka przeszukująca bazy danych i serwisy naukowe tworzone przez biblioteki i konsorcja
    arXiv.org - Wyszukiwarka z zakresu nauk fizycznych i technicznych
    Scientific American - Spisy treści, streszczenia i pełne teksty oraz dostęp do numerów archiwalnych
    OAIster - Wyszukiwarka pełnych tekstów dokumentów zgromadzonych w ponad 600 naukowych repozytoriach instytucjonalnych
    Live Search Academic – Wyszukuje publikacje naukowe (artykuły, referaty z konferencji). Indeksuje zasoby licencjonowane i w wolnym dostępie
    MasterKey - Wyszukiwarka przeszukująca zasoby Open Access i katalogi biblioteczne

    Zasoby sieci Web według dziedzin wiedzy

    The Universal Digital Library­
    EURO­PEANA - europejska biblioteka cyfrowa
    ­­DART-Europa - repozytorium europejskich prac badawczych
    The European Library
    WWW virtual library
    The Internet Public Library
    The Library of Congress
    BUBL LINK
    Gallica
    Google Scholar
    Google Books
    Akademicka Biblioteka Internetowa
    Skarby Literatury Polskiej
    Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
    Port wydawniczy Literatura
    e-biblioteka - otwarty klub bibliofilów
    Exlibris - Biblioteka Internetowa
    The European Library
    Project Gutenberg
    The Online Books Page
    Facsimile Books & other digitally enhanced Works from: THE UNIVERSITY OF GEORGIA LIBRARIES (Books and Periodicals in DjVu format)
    Global Language Resources: Century Dictionary, DjVu Editions, Illustrated Shakespeare, Special Collections
    Free-eBooks
    A T H E N A
    Wirtualna Historia Książki i Bibliotek
    Bibliotheca Augustana
    ibuk.pl [czytelnia on-line]
    Nauka i edukacja - eduskrypt
    Manuscriptorium – Project ENRICH
    University of Virginia's E-Book Library
    Internet Public Library
    ABU : la Bibliothèque Universelle
    Letteratura Italiana
    The EServer
    The Online Books Page
    Stanford Digital Library Technologies
    Robertson Library University of Prince Edward Island (e-Book Collection)
    World eBook Library
    Digital Collections
    Digital Book Index
    Electronic Books
    Digital (Google Directory)
    Digitální knihovna
    Przewodnik po literackich zasobach Internetu
    Polskie i zagraniczne biblioteki wirtualne
    Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa (publikacje)
    Narodowe Archiwum Cyfrowe
    Internetowe archiwum

Książki elektroniczne:
 
    J.Banaś, W.Solarski: e-Chemia podstawy
    R.Hołyst, A.Poniewierski, A.Ciach: Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów
    K.Kułakowski: Automaty komórkowe. Kraków 2000
    C.Cempel: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. Warszawa 1989
    C. Cempel - Drgania w inżynierii mechanicznej
    C.Cempel: Wibroakustyka stosowana. Warszawa 1989
    C.Cempel:Teoria i inżynieria systemów. Poznań 2004
    C.Cempel: Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Poznań 2002
    W.Sałata: Mechanika ogólna w zarysie. Poznań 2001
    R.Tadeusiewicz, M.Flasiński: Rozpoznawanie obrazów. PWN Warszawa 1991
    Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki. Red. Katarzyna Weinerowska. Gdańsk 2004
    J.Podgórski, J.Jonak: Numeryczne badania procesu skrawania skał izotropowych. Lublin 2004
    Książki z dziedziny fizyki on-line
    FreeTechBooks.com
    Biblia Tysiąclecia
    Biblia Gdańska z 1632 roku
    Gutenberg Bible
    Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy
    Lawrence Lessig: Wolna kultura

Encyklopedie:

    Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
    Multimedialne aneksy do książek wydanych w PWN
    International Tables for Crystallography
    Internetowa encyklopedia PWN
    Wikipedia Wolna Encyklopedia haseł naukowych
    Encyklopedia zarządzania
    Helionica -sieciowa encyklopedia informatyki (jęz. pol.)
    WolframAlpha
    Digipedia.pl – dokumentacja + wiedza + technologie
    TechEncyclopedia
    HighBeam Encyclopedia – wyszukiwarka wyrażeń w różnych encyklopediach świata
    Internetowa encyklopedia leków
    Wirtualna encyklopedia lotnictwa wojskowego
    Encyclopedia Britanica Online 
    Encyclopedia of Physical Science and Technology
    Encyclopedia of Materials: Science and Technology
    Encyclopedia of Polymer Science and Technology
    Biomedical Engineering
    The Herbal Encyclopedia
    The Internet Encyclopedia of Philosophy 
    Książki Carnegie Mellon Libraries

Słowniki:

    Knight's American Mechanical Dictionary (1881 ed.)
    Wielojęzyczny internetowy słownik metalurgiczny
    IBM Glossary of Computing Terms
    Glossary of Internet Terms
    High Performance Computing and Communications Glossary
    Glossary of Telecommunications Terms
    Słowniczek podstawowych pojęć genetycznych
    Słowniki techniczne z różnych dziedzin, angielsko-angielskie i nie tylko. Duży wybór!
    Leksykon informatyczny IDG.pl
    Informatyczny słownik angielsko-polski IDG.pl
    Słownik akronimów IDG.pl
    Hoga.pl - słownik pojęć informatycznych, głównie dotyczących programowania obiektowego
    Hoga.pl - słownik komputerowy
    The Free Online Dictionary of Computing
    Web Dictionary of Cybernetics and Systems

    Słownik internetowy Leksyka
    Tłumacz komputerowy PWN (TRANSLATICA)
    Elektroniczny tłumacz
    Słowniki on-line (9 słowników polsko-języcznych oraz języczno-polskich. Dostępne języki to: angielski, niemiecki, francuski, czeski, hiszpański, indonezyjski, rumuński, słowacki oraz włoski
    Słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN-Oxford
    e-DICT. (Słownik angielsko-polski i polsko-angielski)
    DeP. (Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki)
    Słownik polsko-francuski (WIEM. Portal wiedzy)
    Słowniki polskie PWN
    Słownik języka polskiego PWN
    Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (kontekst używania danego słowa w różnych typach tekstów)
    Wielki słownik ortograficzny PWN
    Słownik Wyrazów Obcych PWN
    Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
    Słowniki Portalu Wiedzy Onet.pl
    OneLook Dictionary Search
    Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
    Słownik synonimów
    Internetowa wersja słownika synonimów Gdy Ci słowa zabraknie
    Słownik synonimów wyrażenia równoznaczne
    Słownik odmiany wyrazów
    Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
    DICTA. Słownik łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń

Na podstawie: www.bg.pwr.wroc.pl