Towarzystwo Świętego Marka

Strona www: www.tsm.sycow.pl/
 
Pierwsze spotkanie przyszłych założycieli Towarzystwa Świętego Marka, czyli państwa Aleksandry i Krzysztofa Zielniców oraz Stanisława Kozłowskiego, które dało początek idei powołania stowarzyszenia regionalnego, miało miejsce w Szkole Podstawowej w Działoszy, w związku z otwarciem w 1996 r.  wystawy rzeźby twórcy ludowego Jana Kowalskiego oraz prezentacji widowiska poetyckiego przygotowanego  przez S. Kozłowskiego „Z wiórów drewnianych poczyna się szczęście moje...”, w którym grali uczniowie SP w Działoszy.
 
W tym samym 1996 roku w SP w Działoszy Stanisław Kozłowski założył Koło Dziennikarzy i gazetkę szkolną „Uczniak”. Jednym z jej celów było dokumentowanie historii rodzin, które rozpoczynały na tych terenach nowe życie po zakończeniu wojny. Pierwsza relacja pani Emilii Kostrowickiej znalazła się w rękach pani Aleksandry Zielnicowej. Okazało się, że razem z mężem już wcześniej prowadzili prace badawcze nad dziejami Ziemi Sycowskiej i tak się zaczęła wspólna droga ku odkrywaniu przeszłości…
 
W grudniu 2001 roku miało miejsce pierwsze robocze spotkanie grupy założycielskiej, która sprecyzowała cele przyszłego Towarzystwa. Wtedy też zadecydowano, że stowarzyszenie będzie nosić nazwę Towarzystwo Świętego Marka – w nawiązaniu do tradycji związanej z wielowiekowym pielgrzymowaniem sycowian i mieszkańców okolicznych miejscowości do zabytkowego kościółka na wzgórzu. Dla założycieli Towarzystwa kościół Świętego Marka wraz z prowadzącą doń Drogą Krzyżową był zawsze miejscem – symbolem spotkania i  pojednania dawnych i obecnych mieszkańców naszej małej ojczyzny.
 
8 marca 2002 roku na spotkaniu założycielskim uchwalono Statut i wybrano władze Towarzystwa. W tym historycznym zebraniu uczestniczyli:
Ks. Adam Wawro – proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz
Aleksandra Zielnica, Krzysztof Zielnica, Małgorzata Kozłowska, Stanisław Kozłowski, Janina Wysocka, Leszek Wojteczek, Henryk Cybulski, Piotr Siwiec, Agnieszka Szpon, Marek Leśniak, Andrzej Biczysko, Maria Lamek, Danuta Seredyńska.
 
19 marca 2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu wpisano Towarzystwo Świętego Marka w Sycowie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101009.
 
 

Pierwsze władze Towarzystwa stanowili:

Prezes – Stanisław Kozłowski
Wiceprezes – Leszek Wojteczek 
Sekretarz – Małgorzata Kozłowska 
Członek zarządu – Aleksandra Hołubecka – Zielnica