Położenie i charakterystyka

Gmina Syców położona jest w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego,  w odległości 50 km od Wrocławia. Syców stanowi ważny węzeł komunikacyjny z międzynarodową Syców widoktrasą nr 8 Wrocław - Warszawa oraz drogami krajowymi Opole - Kalisz i Wrocław - Kalisz. Liczba ludności miasta i gminy kształtuje się obecnie w granicach 16 500 mieszkańców, z tego 10 800 żyje w mieście, a pozostała część ludności zamieszkuje 12 wsi sołeckich: | Biskupice | Drołtowice | Działosza | Gaszowice | Komorów | Nowy Dwór | Stradomia Wierzchnia | Szczodrów | Ślizów | Wielowieś | Wioska | Zawada |. Ogółem Miasto i Gmina zajmuje powierzchnię 144 km2. Gmina położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Najważniejszym wzniesieniem w pobliżu jest góra Zbójnik (272 m n.p.m.), położona nieopodal Międzyborza. Wody powierzchniowe należą do zlewni rzek: Baryczy i biorącej swój początek w gminie Syców - Widawy, które stanowią z kolei dorzecze Odry.


Czyste środowisko, dogodne położenie.

Bogata przyroda i ukształtowanie terenu stwarzają dogodne warunki do czynnego wypoczynku i rozwoju bazy rekreacyjno - turystycznej. W miejscowości Stradomia Wierzchnia, przy trasie nr 8, w pobliżu arboretum leśnego znaj
Arboretumduje się zbiornik retencyjny położony w odległości 8 km od Sycowa, który pełni także funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Gmina sąsiaduje z unikatowym - połączonym z borami sosnowymi i ciekami wodnymi - Arboretum Leśnym im. prof. Stefana Białobaka. Prawie jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy. Ich obszar zajmuje ogółem 4.334 ha, z czego w mieście znajduje się 170 ha, a w pozostałej części gminy 4.164 ha. Gatunkiem dominującym drzewostanu jest sosna - 87%, dąb - 5%, brzoza - 3%, świerk - 2%. Obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce. Pod względem klimatycznym średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,0-8,5 st. C., zaś średnia ilość opadów wynosi 500-600 mm rocznie. Korzystne warunki klimatyczne i glebowe sprzyjają dobrze rozwiniętemu na terenie gminy rolnictwu. W strukturze gospodarczej dominuje rolnictwo, przemysł lekki i różnorodna działalność usługowa dla potrzeb gospodarki i ludności, zarówno miasta jak i przylegających obszarów. Prowadzona działalność to branże spożywcza, meblarska, usługowo-budowlana - wszystkie przyjazne dla środowiska. W gminie Syców znanej ze swej gospodarności powstało ponad tysiąc podmiotów gospodarczych. Rozwijają się w szczególności zakłady z branży stolarskiej i tapicerskiej. Gmina Syców charakteryzuje się dogodnym położeniem komunikacyjnym i czystym środowiskiem naturalnym.