Przedszkole nr 3

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia
56-500 Syców
ul. Oleśnicka 2b

tel. 62 785 5160
e-mail: malyksiaze30@poczta.onet.pl
Strona internetowa przedszkola:
https://www.przedszkole-sycow.pl/


Dyrektor: Lidia Szpytma

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie otrzymało Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Uzyskane wyróżnienie, nadane w dniu 16 czerwca br. w trakcie Konferencji Dolnośląskiej Sieci  Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie  to efekt  trzyletniej  pracy  związanej z opracowaniem i wdrożeniem  Programu Zdrowotnego Przedszkola.

Certyfikat dla "Małego Księcia"

Przedszkole im. Małego Księcia w Sycowie jest placówką ekologiczno-zdrowotną, dlatego też podejmujemy się działania promujące zdrowy tryb życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Pragniemy wychować zdrowego człowieka, umiejącego się znaleźć w każdej sytuacji. Od nas zależy jego przyszłość oraz to kim zostanie w dorosłym życiu. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Mając na uwadze, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Okres przygotowawczy trwał aż trzy lata. Aby osiągnąć zamierzony cel powołano zespół do spraw promocji zdrowia w skład którego wchodzą nauczycielki: koordynator Anna Maciej, oraz  Joanna Jurczak i Małgorzata Trzeciak. Pierwszym etapem było opracowanie Programu Zdrowotnego Przedszkola (autorki: Lidia Szpytma, Anna Maciej), następnie na podstawie opini zainteresowanych osób wybrano zadania priorytetowe,  szczególnie propagowane w danym roku szkolnym wśród społeczności przedszkolnej.

W przedszkolu promującym, zdrowie podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy a przede wszystkim wspomaganie rozwoju dziecka, wzbogacanie jego wiedzy i umiejętności w dziedzinie zdrowia, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej, umożliwienie nabycia określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych. Stąd też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne i zdrowe żywienie, kształtowanie postaw prozdrowotnych przez ruch a ponadto kształtowanie nawyków higieniczno kulturalnych, wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych, kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników i osób chorych i niepełnospawnych.

Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest współpraca z instytucjami i osobami, wspierającymi swoją wiedzą i wspomagającymi przez konsultacje, dostarczanie materiałów, prowadzenie pogadanek, prelekcji dla dzieci i rodziców na tematy zdrowotne, wizyty w gabinetach lekarskich.
W ramach realizacji programu opracowano plan działań, zakładający organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych promujących zdrowie, organizowanie spotkań z higienistką i pielęgniarką, policjantem, organizowanie i udział w konkursach z zakresu edukacji zdrowotnej i ruchowej, współpraca z PPP, z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, szkolenia Rady Pedagogicznej, ewaluacje podjętych działań: Dzieci samodzielnie przygotowują kanapki, nakładają porcje surówek, co zaowocowało bardziej chętnym spożywaniem całego posiłku. W ramach zajęć częściej się ciasta, pierniki, sałatki czy soki oraz kanapki. W kącikach przyrody prowadzi się hodowle ziół, a na placu przedszkolnym powstał ogród "Zielona Przystań", gdzie można schronić się i odpocząć. Prowadzi się spotkania, pogadanki z dziećmi i rodzicami na temat odpowiedniego żywienia, nie tylko w zakresie higieny, ale także odpowiedniego doboru zdrowych potraw.
W przedszkolu realizujemy szereg programów zdrowotnych ("Zdrowy ząbek", "Bezpieczny przedszkolak, bezpieczny uczeń", "Domestos - tu byłem"), organizujemy Międzyprzedszkolną Olimpiadę Sportową, upowszechniającą zdrowy styl życia oraz współpracę z przedszkolami z Sycowa i okolic na skalę powiatu. Już kolejny rok dzieci biorą udział w biegach przełajowych "Bieg Skrzata", gdzie uczą się zdrowej rywalizacji, pokonują swoje słabości a przede wszystkim integrują się z rówieśnikami. Jednocześnie od kilku lat wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach tanecznych oraz rytmiczno-ruchowych, dzięki czemu rozwija się u nich poczucie rytmu oraz umiejętności taneczno-wokalne, oraz w miarę potrzeb w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
W ostatnich latach w przedszkolu odremontowano i wymieniono meble w szatni, salach zajęć, kuchni oraz łazienkach. Również sprzęt terenowy na placu zabaw jest bezpieczny i ekologiczny.
Aby podołać podjętym zadaniom nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie kursów i studiów podyplomowych (Gimnastyka Korekcyjna, Terapia Pedagogiczna).
Szczególne znaczenie we wspieraniu naszych działań mają rodzice, którzy uczestniczą w planowaniu pracy przedszkola, zajęciach, współorganizują imprezy i uroczystości przedszkolne.

Nasza "recepta na zdrowie" spotkała się z dużą aprobatą nie tylko rodziców, czy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim Koordynatora Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - Jolanty Malanowskiej, co zaowocowało tym, że dnia 16 czerwca 2009 r podczas Konferencji Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie nasza placówka otrzymała  Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
Otrzymanie Certyfikatu jeszcze bardziej mobilizuje nas do pracy z dziećmi, co mamy nadzieję, umożliwi im lepszy start w dorosłe życie, budowanie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do naszego sukcesu dziękujemy za okazane serce i wsparcie naszych działań.

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie jest usytuowane z dala od ulicy, a obszerny , zagospodarowany roślinnością plac zabaw sprzyja kreowaniu aktywności dzieci , prowadzeniu zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Na ogrodzonym placu wydzielony jest ogródek „ Zielona przystań” , który powstał w ramach realizacji projektu „ Mały Książę przyjacielem przyrody” oraz mini sad jako efekt realizacji projektu „Owocowy raj”. Przedszkole posiada bardzo dobrze wyposażony plac zabaw w urządzenia i zestawy zręcznościowe dla dzieci pozyskane z funduszy unijnych oraz od rodziców .
Przedszkole jest czynne  od godziny 6.30  do 16.00
W placówce funkcjonuje 6 oddziałów: grupa trzylatków, czterolatki, dwie grupy pięciolatków oraz dwie grupy sześciolatków.
Bardzo duże , jasne  sale z łazienkami są  dobrze wyposażone w różnorodne kąciki edukacyjne do zajęć i zabaw sprzyjające  twórczym zabawom dzieci.
 Przedszkole posiada przestronną kuchnię ,gdzie przygotowuje się bardzo smaczne, domowe posiłki. Dzieci otrzymują posiłki kolorowe, urozmaicone pod względem składników odżywczych, ciepłe i smaczne. Wspólne posiłki stanowią okazję do spróbowania różnorodnych dań i poznania zasad zachowania się przy stole. W miarę swoich możliwości przedszkolaki samodzielnie przygotowują część posiłku np. kanapki z tym co lubią. Przedszkole zapewnia stały, swobodny dostęp do wody. W zależności od potrzeb możemy zaoferować naszym dzieciom  odpowiednią dietę np. bezglutenową, diabetyczną.

Dzieci spożywają posiłki o godzinach
8.30 – śniadanie
11.30 – obiad
14.0 – podwieczorek

Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia dzieciom fachową opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Programy realizowane w naszym przedszkolu przede wszystkim umożliwiają świadome ukierunkowanie się na potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców. Aby stworzyć dzieciom optymalne warunki rozwoju nauczyciele wprowadzili własne pakiety edukacyjne. To wszystko po to, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dziecka czyli dać szansę na zdobycie umiejętności z różnych dziedzin na miarę możliwości dziecka. Nauczyciele wdrażają i upowszechniają z sukcesem programy autorskie. Są otwarci na nowatorskie rozwiązania. Pracując w oparciu o zindywidualizowane programy rozwoju dokonują ich ewaluacji, obserwując umiejętności i zdolności z różnych obszarów aktywności Dzieci otoczone są troską i opieką a nauczyciele poświęcają im dodatkowy czas na wyrównywanie ich braków lub podwyższanie umiejętności. Przedszkolne programy uzupełniające zawierają metody i formy pracy skierowane na wszechstronny rozwój dziecka, a jednocześnie uatrakcyjniają jego pobyt w przedszkolu. Dzieci są szczęśliwe, otwarte, rozwijają się duchowo, są partnerami dla siebie, dla najbliższej rodziny oraz nauczycieli i personelu przedszkola.

W przedszkolu są realizowane zajęcia obowiązkowe z zakresu:
•    edukacji społeczno- moralnej
•    edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania
•    edukacji w zakresie mowy i myślenia
•    edukacji zdrowotnej
•    edukacji przyrodniczej
•    edukacji ruchowej
•    edukacji matematycznej
•    edukacji muzycznej
•    edukacji technicznej
•    edukacji kulturowo- estetycznej
•    edukacji komunikacyjnej

W ramach zajęć dodatkowych prowadzona jest bezpłatna gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia oraz j. niemiecki dla grupy 6 latków i j. angielski dla 5-6 latków prowadzony bezpłatnie przez rodzica p. Olę Hoffman. Od stycznia przedszkole realizować będzie  również  zajęcia prowadzone  przez nauczycielki w ramach kółek zainteresowań: kółko plastyczne, teatralne, taneczne i gastronomiczne.
W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości: Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki , spotkanie z Mikołajem, Bal przebierańców, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Tłusty czwartek, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny. Rodzice chętnie włączają się w życie przedszkola. Przygotowują teatrzyki , oraz systematycznie w ciągu całego roku czytają dzieciom wybrane utwory literackie w ramach „Cała Polska czyta dzieciom”.
Przedszkole jest organizatorem wielu cyklicznych  imprez środowiskowych , konkursów i spotkań. Organizujemy Dziecięcą Olimpiadę Sportową dla przedszkolaków, Festiwal zdrowia, Przegląd Ekologiczny, konkursy plastyczne, Festyny Rodzinne, Zabawy Karnawałowe dla rodziców i sympatyków przedszkola.
Przedszkolaki uczestniczą w konkursach, np.: konkurs Jasełek, piosenki przedszkolnej, wystawie szopek Bożonarodzeniowych, stroików wielkanocnych ,oraz akcjach m.in.: zbieranie baterii, ,,Sprzątnie świata", „Zlot Mikołajów”, „Góra Grosza”.
W naszym przedszkolu panuje wesoła atmosfera, a na buziach przedszkolaków widnieje serdeczny, szczery uśmiech, co świadczy o tym, że dzieci  czują się bezpiecznie i świetnie się bawią a pracownikom w codziennej pracy towarzyszy motto „Wszyscy jesteśmy sobie bliscy. Jednoczy nas wspólny cel – DOBRO DZIECKA”.