Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Sycowie
ul. Kościelna 8 (wikarówka); skrytka pocztowa 26
56 – 500 Syców

Przewodniczący Zarządu - Józef Promny
e-mail: jpromny@kolping.pl; jozefpromny@kolping.pl


Prezes : Ks. Sławomir Borowczyk – Proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła.


Kontakt:
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie;
ul. Kościelna 8 ; 56-500 Syców;
skrytka pocztowa 26.
Tel  062 785 3585
Przewodniczący : Józef Promny  e-mail  jpromny@kolping.pl  lub jozefpromny@kolping.pl
Prezes : Ks. Sławomir Borowczyk – Proboszcz parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła .

Stowarzyszenie prowadzi Kolpingowskie Centrum dla Bezrobotnych  jako Agencję pośrednictwa pracy na terenie RP w dniach:
w pon. od 12.oo  do 17.oo,
wt-pt czynne od 9.00do 14.00.(tylko w dni robocze).


Bliższe informacje:
http://www.sycow.kolping.pl/
http://www.kolping.pl/


Dzieło Kolpinga jest katolickim związkiem społecznym, który w szczególny sposób wspiera rozwój osobistych predyspozycji swoich członków i oferuje im oraz społeczeństwu pomoc życiową. Poprzez działalność swoich członków i grup wspiera dobro wspólne w chrześcijańskim znaczeniu. Jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, złożoną z parafialnych Rodzin Kolpinga działających na terenie całej Polski zrzeszonych w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce mającym swą siedzibę w Krakowie. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny.
Adolph Kolping wygłosił setki kazań i napisał wiele artykułów propagujących idee społecznej nauki Kościoła, stając się jednocześnie jej realnym wykonawcą. Zmarł 4 grudnia 1865 roku. Po długotrwałym i wielokrotnie przerywanym procesie beatyfikacyjnym 27 października 1991 r. ks. Kolping został wyniesiony przez Jana Pawła II na ołtarze. Sam Ojciec Św. powiedział o nim, że "jest wzorem do naśladowania dla współczesnego świata". W roku 1999 nastąpiło oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce za wspólnotę katolicką.W Sycowie „Rodzina Kolpinga” powstała we wrześniu 1992 roku, co potwierdzone zostało Certyfikatem Członkowskim uzyskanym z Międzynarodowego Dziela Kolpinga w Kolonii. W dwa lata później uzyskała rejestrację w KRS.
Działalność Rodzin Kolpinga jest bardzo różnorodna w zależności od terenu, na którym powstały. Przedsięwzięcia podejmowane przez Rodziny Kolpinga można generalnie podzielić na: projekty szkoleniowe, wychowawcze oraz gospodarcze i inwestycyjne oraz wspólne akcje.
Od listopada 2002r do końca września 2003 r. Rodzina Kolpinga w Sycowie realizowała projekt ACCESS, od listopada 2004 do końca lipca 2005 projekty „Dzialaj lokalnie i profesjonalnie – Centra Wsparcia Bezrobotnych” i „Klub Praca TAK” w ramach dotacji przyznanych przez Fundusz Współpracy finansowany z funduszu PHARE Unii Europejskiej. Od sierpnia 2005 do końca grudnia 2005 realizowała projekt pt. „Centrum Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą Młodych” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przedmiotem działania wszystkich projektów była wszechstronna pomoc, jak i podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych. Odbyły się również warsztaty readaptacyjne dla kobiet pozostających długotrwale bez pracy. W projektach tych, oprócz bezrobotnych, zarejestrowanych w Centrum Wsparcia Bezrobotnych, udział wzięli także mieszkańcy Sycowa, żywo zainteresowani tymi sprawami oraz uczniowie szkół średnich, których omawiane zagadnienia będą w bliskiej przyszłości najbardziej dotyczyły.
Przy Stowarzyszeniu "Rodzina Kolpinga" w Sycowie działa Centrum Wsparcia Bezrobotnych posiadające Certyfikat wydany przez Ministra Gospodarki i Pracy na prowadzenie Agencji Pośrednictwa Pracy na terenie RP.
Zakres działania obejmuje:
- pomoc w znalezieniu pracy (w tym prowadzenie aktualizowanej tablicy informacyjnej z ofertami pracy dla potrzeb poszukujących pracy i pracodawców oraz skuteczne kojarzenie miejsc pracy i osób poszukujących pracy);
- pozyskiwanie ofert pracy bezpośrednio od pracodawców;
- pomoc doradcy zawodowego;- pomoc psychologa;
- pomoc prawną (prawnika);
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
- działalność informacyjną.

Aktualnie „Rodzina Kolpinga” realizuje projekt pt. „Kobiety Aktywne” (którego jest autorem), współfinansowany ze środków Unii Eutropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet, oferując im kursy, szkolenia, porady prawne oraz pomoc psychologiczną indywidualną i grupową. Te same działania projektowe realizowane są także u Partnera projektu - Rodzinie Kolpinga we Wrocławiu przy ul Szajnochy 4.
Innym projektem którym zajmuje się Rodzina Kolpinga to program PEAD – program pomocy żywnościowej dla uboższej części społeczeństwa Unii Europejskiej. W roku 2006 wydano 46 ton żywności różnej.
Sycowska „Rodzina Kolpinga” sprawuje pieczę nad wieżą kościelną – dzwonnicą, posiadającą iluminację świetlną, w której odbywają się wystawy plastyczne i fotograficzne. Są to wystawy prac nie tylko dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, ale również miejscowych artystów. Z tarasu widokowego wieży można oglądać panoramę Sycowa i okolic położonych w Dolinie Sycowskiej. Odrestaurowane przez Rodzinę Kolpinga, partnerów z Malsch oraz miejscowych sponsorów dzwony rozbrzmiewają już teraz pięknym dźwiękiem.
W maju 2005 nawałnica zniszczyła kopułę wieży – dzwonnicy. Dokonana została wymiana elementów drewnianych konstrukcji iglicy oraz naprawa całego pokrycia dzwonnicy. Koordynacją działań remontowych, projektowych oraz uzgodnieniami z nadzorem budowlanym i konserwatorskim zajął się Zarząd Rodziny Kolpinga.
Z inicjatywy i przy wydatnej finansowej pomocy członków R.K. przeprowadzono także konserwację figur posadowionych na terenie przykościelnym kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz wszystkich stacji Drogi Krzyżowej wzdłuż drogi prowadzącej z Sycowa do miejscowości Święty Marek, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół.

Józef Promny