Prof. Wojciech Glabisz

Prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz

Glabisz Wojciech ur. w 1954 r. w Sycowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje:
mgr inż. – 1978 r.; dr inż. – 1983 r.; dr hab. inż. – 1998 r.; prof. n. t. – 2005 r.; prof. nadzw. PWr. od 2001 r.; prof. zwyczajny PWr od 2013 r; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 2002–2005; prodziekan na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. od 2005 r.; czł.: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1999 r.; czł. zarządu Oddziału Wrocławskiego; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Wrocławskiego PAN; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Wrocławskiego PAN; Sekcji Mechaniki Konstrukcji KILiW PAN. Wypromował trzech dr. n. t. Autor 62 publikacji, gł. w renomowanych czas. zagr. (Journal of Sound and Vibration, Computers and Structures, Applied Mathematics and Computation, Archives of Civil and Mechanical Engineering i innych); autor dwóch monografii i podręcznika akademickiego.

Źródło: pwr.wroc.pl