Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2006 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2006 r.

 

MIENIE KOMUNALNE 

Zestawienie gruntów wg stanu na 31.12.2006 r. Załącznik nr 1


Opis mienia komunalnegoJedn.

miary

Łączna

ilość

Wartość

szacunkowa

Sposób gospodarowania

Dochody z

mienia

nakłady

W zarządzie

Użytkowanie

Użyczenie

Dzierżawa

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Grunty komunalne ogółem

ha

504

15.254.000

16

17

3

23

4451. grunty rolne

22

154.000
9

132. drogi

270

1.890.000

2703. lasy

4

80.000

44. place i tereny

zielone

45

900.000
1

445.tereny

rekreacyjne

57

2.850.000

3

17


376. działki

budowlane

17

2.550.0002

15


7. działki

przemysłowo

handlowe

31

6.200.0001

11

198. cmentarz

komunalny

5

100.000
59. inne

53

530.000

13


2


38

MIENIE KOMUNALNE

Obiekty komunalne wg stanu na 31.12.2006 r. Załącznik nr 2


Opis mienia wg grup rodzajowych

Jedn.

Miary

Łaczna

Ilość

Wartość szacunkowa

Sposób gospodarowania

Dochody z mienia

nakłady

W zarządzie

Użytkowanie

Najem

Dzierżawa

Inne1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II. Obiekty

komunalne

szt

193

30.917.707

11.733.981

281.795 23

232.039

2.442.520

16.227.3721. Budynki

mieszkalne

117

8.414.558
8.414.5582. Budynki niemieszkalne,bud.

51

5.635.3471.692.227

3.943.1203. Obiekty szkolne

9

4.468.716

4.468.716


4. Obiekty

przedszkolne

3

1.199.788

1.199.788


5. M-G Biblioteki

1

167.740

167.740


6.Ośrodki kultury,świetlice

6

719.575

437.780

281.795

7. Obiekty sportu

i rekreacji

1

5.459.957

5.459.9578. Obiekty służby

zdrowia

1

3.506.353
3.506.3539 Placówki uslugowe handlowe

3

595.380


232.039


363.34110. inne

1

750.293750.293
MIENIE KOMUNALNE

Budowle i urządzenia techniczne wg stanu na 31.12.2006 r. Załącznik nr 3


Opis mienia wg grup rodzajowych

Jedn.

Miary

Łaczna

Ilość

Wartość szacunkowa

Sposób gospodarowania

Dochody z mienia

nakłady

W zarządzie

Użytkowanie

Użytkowanie wieczyste

Najem

Dzierżawa

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

III.Budowle

i urządzenia

techniczne1.828.953

140.743


1.256.285

431.9251. Wysypiska śmieci

szt

1

1.256.285
1.256.2852. Inne

szt

56

566.118

134.193
431.925
IV.Środki

transportowe


szt

1

6.550

6.550