Zespół Folklorystyczny "Zawadiacy"

Zespół Folklorystyczny „Zawadiacy”
Kierownik Roman Ćwiękała
Zespół folklorystyczny "Zawadiacy" powstał 2 grudnia 2003 r. Jego kierownikiem artystycznym jest Romana Ćwiękały. Zespół działa przy Centrum Kultury w Sycowie. Repertuar zespołu obejmuje obrzędy staropolskie (jasełka, dożynki, sobótki, pieczenie chleba), a także inne formy artystyczne, takie jak piosenki biesiadne i kabaret. W jego programie znalazły się widowiska obrzędowe wg O. Kolberga: "Szopka Warszawska" i "Dożynki Staropolskie", oprócz tego obrzędy wiosenne takie jak "Gaik", "Kogucik”, spektakle kabaretowe: "Wizyta", "Kastring", "Wybór sołtysa". Szczególnego rodzaju wizytówkę zespołu stanowi  widowisko regionalne "A w Sycowie nowy króm". Zespół jest wykonawcą pieśni, tańców i legend dolnośląskich wg J. Majchrzaka, a także staropolskiego „Obrzędu pieczenia chleba” wg O. Kolberga. Zawadiacy w swym repertuarze mają także widowisko biesiadne „Szła dzieweczka”, widowisko folklorystyczne „Ocalić od zapomnienia”. Zespół jest laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów Wiejskich w Kwidzynie (2005 - 2007) i Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy (2006). 
Zawadiacy występowali m.in. w Berlinie, Warszawie (Sejm), Poznaniu, Wrocławiu, Oleśnicy, Bełchatowie, Polanicy Zdrój i wielu innych miejscowościach. Zespół nagrał płytę z dolnośląskimi pieśniami ludowymi „A w Sycowie nowy króm”. 
W roku 2010  kierownik artystyczny zespołu Roman Ćwiękała otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej’’.

Skład zespołu „ Zawadiacy"
1.    Ćwiękała Roman
2.    Duda Halina
3.    Łosiak Maria
4.    Olszczyńska Małgorzata
5.    Olszczyńska Dominika
6.    Koćwin Halina
7.    Koćwin Władysław
8.    Zima Ryszard
9.    Zima Janina
10.    Zima Marceli
11.    Budzowska Danuta
12.    Skrobek Ełżbieta
13.    Kolińska Ewa
14.    Matyszczak Michał
15.    Lucyna Mrugała