Pomniki przyrody

Pomniki przyrody ożywionej:

Istniejące pomniki przyrody
Na terenie miasta i gminy znajduje się 20 pomników przyrody ożywionej - drzew pomnikowych  o obwodach pnia:
W parku miejskim w Sycowie:
1. buk pospolity o obwodzie 467 cm;
2 .buk pospolity o obwodzie 324 cm;
3. klon srebrzysty o obwodzie 335 cm;
4. świerk pospolity o obwodzie 246 cm;
5. buk pospolity o obwodzie 347 cm;
6. klon jawor o obwodzie 288 cm;
7. klon zwyczajny o obwodzie 367 cm;
8. lipa drobnolistna o obwodzie 258 cm;
9. trzy dęby o obwodzie 458 cm.

Poza Parkiem Miejskim w Sycowie: 
1. platan klonolistny o obwodzie 478 cm - miasto Syców - przy Przychodni Zdrowia;
2. dąb o obwodzie 526 cm - koło wsi Komorów, 700m od skraju wsi w stronę Międzyborza w kompleksie leśnym oddział 58, leśnictwo Komorow;
3. lipa drobnolistna o obwodzie 383 cm - w Stradomii Wierzchniej przy drodze gruntowej do kompleksu leśnego, oddział 118, leśnictwo Stradomia;
4. aleja z kasztanowcem białym 86 sztuk o obwodach 160 - 260 cm - przy drodze asfaltowej z Szczodrowa do Wojciechowa;
5. dąb szypułkowy o obwodzie 436 cm - w parku w Drołtowicach;
6. dąb szypułkowy o obwodzie 465 cm - w parku w Drołtowicach;
7. świerk pospolity o obwodzie 310 cm - w parku w Drołtowicach;
8. sosna czarna o obwodzie  324 cm - w parku w Drołtowicach;
9. 6 dębow, 1 buk, 1 świerk o obwodach 290 - 550 cm - w parku w Drołtowicach grupa drzew.
 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Syców (Uchwała nr XIV/154/04 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska).


Rejestr pomników przyrody:

Numer obiektu

Rodzaj obiektu

Gatunek

Podstaw prawna oraz data podjęcia ochrony

Lokalizacja

1.        

Pojedynczy buk

Buk pospolity, odmiana purpurowa, wiek 300 lat

Rejestr nr 211

Decyzja z dn. 23.05.1978.

Park miejski w Sycowie

2.        

Pojedynczy dąb

Dąb szypułkowy

Rejestr nr 209

Decyzja z dn. 23.05.1978.

Park miejski w Sycowie

3.        

Pojedynczy buk

Buk pospolity, wiek 200 lat

Rejestr nr 577

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

4.        

Pojedynczy klon

Klon srebrzysty, wiek 150 lat

Rejestr nr 578

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

5.        

Pojedynczy świerk

Świerk pospolity, wiek 150 lat

Rejestr nr 579

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

6.        

Pojedynczy buk

Buk pospolity, wiek 180 lat

Rejestr nr 583

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

7.        

Pojedynczy klon

Klon jawor, wiek 180 lat

Rejestr nr 581

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

8.        

Grupa trzech klonów

Klon zwyczajny, wiek 150 - 180 lat

Rejestr nr 210

Decyzja z dn. 23.05.1978.

Park miejski w Sycowie

9.        

Pojedyncza lipa

Lipa drobnolistna, wiek 120 lat

Rejestr nr 580

Zarządzenie nr 6/89 Woj. Kaliskiego z dn. 20.02.1989.

Park miejski w Sycowie

10.     

Grupa trzech dębów

Dąb szypułkowy, wiek 340 lat

Rejestr nr 208

Decyzja z dn. 24.05.1978.

Park miejski w Sycowie

11.     

Pojedynczy platan

Platan klonolistny, wiek 200 lat

Rejestr nr 530

Decyzja z dn. 04.10.1984.

Przy rejonowej przychodni zdrowia

 Źródło: Rejestr pomników przyrody (teren Sycowa).