Dlaczego warto tu zainwestować?

Dlaczego warto zinwestować w Polsce?

 

Sprawdź szczegóły na PAIH tutaj

Dlaczego warto zainwestować w naszej gminie?

Warunki naturalne miasta i gminy sprzyjają rozwojowi branży logistycznej, przetwórstwa rolniczego, przemysłu lekkiego, budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa ekologicznego, turystyki. Miasto, z myślą o potencjalnych inwestorach, dysponuje własnymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe, terenami pod budowę obiektów o funkcjach przemysłowych, składowych oraz usługowych. Miasto sprzyjać również będzie wszelkim poczynaniom w zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnej. Inwestorzy mogą liczyć na preferencyjne stawki podatkowe oraz pomoc organizacyjną.

 

 


Planowane kierunki inwestowania w gminie:
1) rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej przy zalewie wodnym, dobra sieć dróg dojazdowych i wewnętrznych;
2) rozwój usług nieuciążliwych dla środowiska.

Ułatwienia dla inwestorów:
1) tereny uzbrojone, przygotowane pod inwestycje,
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości po rozpoczęciu działalności gospodarczej w gminie.

Deklaracje zarządu gminy:
1) ulgi podatkowe dla inwestorów,
2) pomoc w załatwianiu spraw formalno-prawnych.