Terapia Uzależnień "Remedium"

REMEDIUM - Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień

                                                 I N F O R M A C J A 
 
o godzinach przyjęć Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień „REMEDIUM” 
 
 
 
 
Miejsce przyjęć :  Klub Abstynenta w Sycowie ul. 1- Maja 3 pok. 6- tel. 62 785 5165
 
 
W t o r e k    godz. 1600 – 2000  - porady , terapia grupowa dla osób uzależnionych.
                     Prowadzący : specjalista terapii uzależnień 
 
Ś r o d a       godz. 1500 -  1700 – porady psychologa
                     Prowadzący : psycholog
 
C z w a r t e k  godz. 1700 – 2000  -  porady , terapia grupowa dla osób współuzależnionych
                     Prowadzący : instruktor terapii uzależnień
 
Powyższe programy prowadzone  są od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Z dniem 31 marca 2008 r.  zostaje zlikwidowana Poradnia Leczenia Odwykowego działająca przy SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie.
 
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień "REMEDIUM" Jacek Gorzelanny (63-500 Ostrzeszów, Armii Krajowej 1, tel. 062 730 1078 GSM 0 695 406 765 ) tworzy zespół psychologów, pedagogów, terapeutów uzależnień, logopedów, psychiatrów.
Zakres działalności: diagnoza i terapia psychologiczna, terapia uzależnień, psychologiczne badania kierowców, biofeedback, pomoc logopedyczna, psychiatryczna.
 

Ważne telefony:

  • 800 120 002  - niebieska linia - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
  • 71 321 84 03 - AA i Grup Rodzinnych (pon. - pt. 18:30 - 21:30)
  • 801 199 990 - ogólnopolski telefon zaufania narkotyki