Struktura gruntów MiG Syców

Wykaz miejscowości i struktura gruntów Miasta i Gminy Syców

Miejscowość

Ilość mieszkańców

Grunty orne w ha

Lasy    w ha

Pastwiska  i łąki w ha

Sady  w ha

Pozostałe  w ha

Syców

10.945

860

110

169

161

406

Biskupice

271

373

7

126

2

46

Drołtowice

486

657

1.063

179

0.32

117

Działosza

463

702

202

114

2

73

Gaszowice

192

307

184

67

0.44

49

Komorów

386

316

390

108

1

63

Nowy Dwór

324

332

36

50

1

49

Stradomia W.

1.125

793

538

140

1

163

Szczodrów

606

717

519

133

1

114

Wielowieś

354

483

72

65

1

57

Wioska

313

213

441

147

-

119

Zawada

464

513

226

132

-

64

Ślizów

530

736

613

132

4

96


 
Zestawienie zbiorcze dla jednostek ewidencyjnych Miasta i Gminy Syców wg typu użytku oraz grup i podgrup rejestrowych:

Syców miasto

http://bip.sycow.pl/pl/4296/1/struktura-gruntow.html

Syców gmina

http://bip.sycow.pl/pl/4296/1/struktura-gruntow.html