Kurt Heinzler

Kurt Heinzler


Kurt Heinzler
Kurt Heinzler urodził się 18 kwietnia1938 r. w Malsch w Niemczech. Jest przewodniczący Komitetu Partnerskiego Syców-Malsch w Niemczech, od 1982 r. organizator i czynny uczestnik akcji pomocy humanitarnej dla naszej gminy. Materialnymi śladami aktywności 72-letniego Kurta Heinzlera w Sycowie są m.in.: liczni mieszkańcy korzystający z przywiezionej przez niego żywności, odzieży, środków czystości itp.; to wsparcie i pomoc w realizacji obwodnicy Sycowa; wsparcie dla sycowskiego szpitala (łóżka, sprzęt rehabilitacyjny, pościel); sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni działającej przy parafii ewangelickiej; pomoc dla świetlicy socjoterapeutycznej (odzież, sprzęt AGD, elektronika, przybory szkolne), wsparcie remontu i przywrócenia do działania dzwonów na wieży kościelnej; organizacja spotkań partnerskich i wymiany kulturalnej. Kurt Heinzler jest w Sycowie osobą powszechnie znaną, cenioną i szanowaną. Ma niezaprzeczalne i wieloletnie zasługi dla naszego miasta i gminy. O tym, jak bliskie są mu sprawy związane z Sycowem świadczy chociażby fakt, że bez zmrużenia oka gotów jest osobiście organizować zbiórki darów, ich segregacje, przygotowanie do transportu, załadunek i osobiste prowadzenie pojazdu transportowego do Sycowa. Jest również zawsze do dyspozycji gdy przygotowywane są wnioski o dofinansowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych. Pierwszy jego kontakt z Sycowem, jak to często w życiu bywa, był przypadkowy. 26 października 1982 r. podczas przejazdu z pomocą humanitarną do Lublina, z powodu awarii jednego z samochodów, zmuszony był zatrzymać się w Sycowie i odtąd stał się przyjacielem Sycowa i sycowian.

Kurt Heinzler z żoną

 

Kurt Heinzler odebrał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.