Praca Rady Miejskiej

W dniach 07, 08 i 10 maja 2019r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem prac nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium Burmistrzowi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 21 lutego 2019r. o godz. 14:00 w sali 56 IIIp. UMiG odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie ustalenia planu inwestycyjnego na 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 11 września 2018 r. o godz. 10:00 sala.56 (IIIp.) odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 23 maja 2018 r., godz: 15:00, sala 56 UMiG odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 7 maja 2018 o godzinie 12:30 i 9 maja 2018 r. o godzinie 10:00 sala. 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 19.04.2018 r. o godz. 14:30 w Centrum Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 05.04.2018 r. godz. 16:00, sala 23 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 21.03.2018 r. godz. 9:00 sala. 56 odbędzie się posiedzenie komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa wspólnie z Komisją Infrastruktury
 
W dniu 26.03.2018 r. o godz. 14:30 sala. 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 11:00, w sali 56, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 12.02.2018 r. o godz. 14:30, sala 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W dniu 08.02.2018 r. o godz. 11:00 sala 56, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej - ODWOŁANA!!!
W dniu 08.02.2018 r. o godz. 9:00 sala. 56, odpędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury
W dniu 12.02.2018 r. godz. 15:00 sala 56, odpędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Komisji Infrastruktury
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 31 stycznia 2018r.  godz. 15:00, sala 56 UMiG odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 16.01.2018 r. o godz. 10:00, sala 56 odbędzie się posiedzenie Komisja Infrastruktury (Odwołana!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 11.01.2018 godz. 15:00 sala.56  posiedzenie Komisji Społecznej
W dniu 09.01.2018 r. o godz. 15:30 sala. 56 posiedzenie Komisji Infrastruktury
W dniu 09.01.2018 r. o godz. 12:30 sala 56 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga: zmiana terminu Komisji Rewizyjnej.
W dniu 21.12.2017 r. o godz. 14:00 sala.56 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 05.12.2017 r. o godz. 14:30 sala. 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 28.11.2017 r. o godz. 15:30 sala. 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 17.11.2017 godz. 15:00 sala. 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Tematem posiedzenia będzie omówienie sposobu odbioru odpadów komunalnych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 23.11.2017, godz. 12:00, sala 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Temat: Kontrola i ocena zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. ze szczegółową analizą dwóch wybranych zadań
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwołuje posiedzenie Komisji  Infrastruktury na dzień 15 listopada 2017 r. godz. 9:00,
sala 56 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Syców.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w sali 23 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Komisji Urbanistycznej dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do zmiany studium
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dnia 07.07.2016 r. godz. 15:00 (sala 57) odbędzie się posiedzenie Komisji ŁPGNiR oraz Komisji Urbanistycznej celem omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Syców
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 15.10.2015 r. o godz. 15 sala. 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w celu omówienia spraw bieżących wpływających pod obrady Komisji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W dniu 12.10.2015 r. (poniedziałek) w sali 45 (Biuro Rady Miejskiej w Sycowie) Przewodniczący RM zwołuje Komisję Rady Miejskiej ds zmian statutowych.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Przewodniczący Komisji Społecznej zwołuje w dniu 07.04.2014 r. o godz. 15:00 w sali 56 UMiG posiedzenie Komisji  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (ŁPGNiR)
zwołuje w dniu 09.04.2014 r. o godz. 15:00 w sali 56 UMiG posiedzenie Komisji.
 
Tematem posiedzenia będą dwa wnioski:
1. Wniosek STBS z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż terenu żwirowni w Wielowsi,
2. Wniosek K. Szpytmy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części działki 14/2 AM3 w Sycowie przy ul. Kaliskiej.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (ŁPGNiR) zwołuje w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 15 w sali 56 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie posiedzenie Komisji.
Tematem obrad Komisji ŁPGNiR będzie:
- zmiana MPZP dla Stradomi Wierzchniej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------