Dobra kultury

Wykaz dóbr kultury w Sycowie, podlegających ochronie:

 

L.p.

Obiekt

Adres

Wiek

Rejestr zabytków

1.

Układ urbanistyczny miasta

 

 

395 z dn. 25.11.56

2.

Zespół kościelny:

 

 

 

a.

Kościół par. św. Ap. Piotra i Pawła

ul. Wałowa 6

XIV, 1478, 1905

991 z dn. 14.09.63

b.

Mur wokół kościoła

ul. Wałowa 6

1910

 

c.

Cmentarz katolicki

ul. Wałowa 6

XIV

 

d.

Plebania

 

1 poł. XIX

 

3.

Dzwonnica (d. baszta)

ul. Kościelna

XIV, 1909-10

1646 z dn. 15.04.66

4.

Zespół cmentarza:

ul. Kaliska

 

 

a.

Cmentarz komunalny

ul. Kaliska

2 poł. XIX

 

b.

Kostnica

ul. Kaliska

Ok. 1910

 

c.

Grobowiec

ul. Kaliska

l. 20-te XX

 

d.

Dom grabarza, ob. kaplica

ul. Kaliska 18

4 ćw. XIX

 

e.

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

ul. Kaliska

1945

1106 z dn. 8.06.64

5.

Ewangelicki kościół zamkowy       św. Ap. Jana i Piotra

Pl. Królowej Jadwigi

1785 - 89

1042 z dn. 23.01.64

6.

Ewangelicki dom parafialny

ul. Oleśnicka 4

p. XX

 

7.

Zespół zamkowy:

 

XIII - XX

 

a.

Budynek administracyjno – mieszkalny (d. poczta)

ul. 1 Maja 3

1887

630 z dn. 20.11.91

b.

Dom mieszkalny, ob. Komenda Policji

ul. Parkowa 2

1909

 

c.

Dom mieszkalny

ul. Parkowa 4

poł. XIX

 

d.

Dom mieszkalny

ul. Wrocławska 1

4 ćw. XIX

636 z dn. 13.12.91

e.

Browar, ob. dom mieszkalny

ul. Wrocławska 3

2 poł. XVIII

 

f.

Dom przy oranżerii

ul. Ogrodowa 4

Ok. 1910

 

g.

Dom mieszkalny ze stajnią

ul. Lesna 1

3 ćw. XIX

 

h.

D. stodoła

 

 

 

8.

Zespół folwarku zamkowego:

 

XVIII

 

a.

Rządcówka, ob. dom mieszkalny

ul. Parkowa 16

k. XVIII, 1889

 

b.

Dom mieszkalny (czworak)

ul. Parkowa 8 a

1919

 

c.

Dom mieszkalny (czworak)

ul. Parkowa 8 b

1919

 

d.

Obora - stajnia

ul. Parkowa

2 poł. XIX

 

e.

Stodoła, ob. chłodnia

ul. Parkowa

1899

 

f.

Stodoła, ob. chłodnia

ul. Parkowa

 

 

g.

Spichlerz

ul. Parkowa 14

1741, 1935

626 z dn. 16.07.91

h.

Farbiarnia, ob. dom mieszkalny

ul. Parkowa 9

k. XVIII, 1889

 

i.

Brama parku zamkowego

Przy dworcu PKP

2 poł. XIX

 

j.

Park zamkowy

 

2 poł. XIX

 

k.

Kaplica grobowa książąt Biron von Curland

W parku

2 poł. XIX

 

9.

Zespół stajni zamkowych:

 

1884

 

a.

Oficyna lub dom

ul. Parkowa 1

1899

642 z dn. 22.01.92

b.

2 bramy z herbami

 

Poł. XIX

642 z dn. 22.01.92

c.

Stajnia, ob. dom mieszkalny

ul. Parkowa 1

1899

642 z dn. 22.01.92

d.

Ujeżdżalnia, ob. dom mieszkalny

ul. Parkowa 7

1889

642 z dn. 22.01.92

10.

Zespół zamkowy – Pawłówek (ogrodnictwo)

ul. Ogrodowa

Po 1896

 

a.

Dom mieszkalny

ul. Ogrodowa

4 ćw. XIX

 

b.

Dom mieszkalny

ul. Ogrodowa

1933

 

c.

Szklarnia I

ul. Ogrodowa

1900

 

d.

Szklarnia II

ul. Ogrodowa

1900

 

11.

Zespół gospodarczy dworski „Winna Góra” (Winnica)

ul. Kolejowa

XVI

 

a.

Dom mieszkalny w parku

ul. Kolejowa 3

1900

 

b.

Dom mieszkalny

ul. Kolejowa

1890

 

c.

Dom mieszkalny i biuro

ul. Kolejowa

p. XX

 

d.

Obora, ob. owczarnia

ul. Kolejowa

1819 - 1821

644 z dn. 21.02.92

e.

Park podworski

 

XIX

 

12.

Zespół folwarczny „Malerz”:

 

XVIII

 

a.

Dom mieszkalny

ul. Komorowska 2 a

k. XVIII

 

b.

Obora

ul. Komorowska

k. XVIII

 

c.

Stodoła

ul. Komorowska

1894

 

13.

Zespół folwarczny „Małe Wojciechowo”

 

XIV - XIX

 

a.

Dom mieszkalny

ul. Wierzbowa 3

4 ćw. XIX

 

14.

Zespół folwarczny „Zawady”

 

XVIII

 

a.

Czworak, ob. dom mieszkalny

Nr 3

1 poł. XIX

 

b.

Obora

 

1938

 

c.

Stodoła

 

4 ćw. XIX

 

15.

Pozostałości murów obronnych

 

XVI/XVII

685 z dn. 10.05.60

16.

Zespół dworca kolejowego

ul. Kolejowa

XIX/XX

 

a.

Dworzec kolejowy

Nr 28

 

 

b.

Budynek w zespole PKP

 

XIX/XX

 

c.

Budynek ekspedycji kolejowej

 

p. XX

 

d.

Budynek w zespole PKP

 

XIX/XX

 

17.

Dom mieszkalny, ob. sala gimnastyczna

Al. Nad Wałem 8

k. XIX

 

18.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 1

poł. XIX

 

19.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 2

poł. XIX

 

20.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 3

poł. XIX

 

21.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 4

poł. XIX

 

22.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 6

2 poł. XIX

 

23.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 8

2 poł. XIX

 

24.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 10

2 poł. XIX

 

25.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 12

poł. XIX

 

26.

Dom mieszkalny

ul. Jana Pawła II 20

poł. XIX

 

27.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 1

XIX

 

28.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 2

XIX/XX

 

29.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 3

1 poł. XIX

 

30.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 4

poł. XIX

 

31.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 6

poł. XIX

 

32.

Dom mieszkalny

ul. Księdza Rudy 8

poł. XIX

 

33.

D. dwór, ob. siedziba LOK

ul. Daszynskiego

4 ćw. XIX

 

34.

Dom mieszkalny

ul. Garncarska 1

Ok. 1930

 

35.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 5

4 ćw. XIX

 

36.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 7

4 ćw. XIX

 

37.

Dom mieszkalny, ob. przedszkole

ul. Kaliska 8

1902

 

38.

Budynek gospodarczy

ul. Kaliska 10

1910

 

39.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 10 c

p. XX

 

40.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 15

p. XX

 

41.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 23

1910

 

42.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 27

p. XX

 

43.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 33

p. XX

 

44.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 39

Ok. 1910

 

45.

Dom mieszkalny

ul. Kaliska 41

Ok. 1910

 

46.

Dom mieszk., d. izba celna

ul. Kaliska 57

l. 30-te XX

 

47.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 4

4 ćw. XIX

 

48.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 6

l. 30-te XX

 

49.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 8

2 poł. XIX

 

50.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 10

4 ćw. XIX

 

51.

Dom mieszkalny, d. zajazd

ul. Kępińska 12

2 poł. XIX

 

52.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 13

XIX/XX

 

53.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 14

Ok. 1900

 

54.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 15

l. 30-te XX

 

55.

Dom mieszkalny

ul. Kępińska 18

2 poł. XIX

 

56.

Dom mieszkalny