Oni tu byli przed nami...

PATRIOTYZM JUTRA

Program realizowany przez Muzeum Regionalne w 2006 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego  celem jest propagowanie ojczystych dziejów, promowanie współczesnych postaw patriotycznych, zachęcenie do dialogu międzypokoleniowego. Koordynatorka programu Maria Więckowska z Muzeum Historii Polski charakteryzuje go w następujący sposób: „Chcemy również inspirować do wymyślania nietypowych, nowoczesnych form edukacji historycznej, wykorzystujących możliwości, jakie dają nowoczesne media”. Celami tego programu są m.in.:
· wzmocnienie identyfikacji ludności z miejscem ich pochodzenia, upowszechnienie wiedzy o własnym regionie,
· "wskrzeszenie" i ochrona wygasłych współcześnie tradycji językowych regionu, dialektu sycowskiego oraz dawnych pieśni ludowych,
· wskazanie na postacie wybitnych Polaków - patriotów i orędowników tej ziemi.

"Oni tu byli przed nami... Sylwetki sycowian XIX i XX w.". 

GALERIA PATRIOTÓW przedstawia barwne biografie, dorobek twórczy oraz liczne zasługi sześciu wybitnych postaci mieszkających i działających na terenie dawnego powiatu sycowskiego w XIX i XX w. Ludzie ci zasłynęli jako gorący patrioci, świadomie kultywujący tradycje, historię i język ojczysty narodu polskiego. Biorąc udział w niebezpiecznym, ale jakże ważnym dla nas, spadkobierców, Kulturkampfie, wystawiali się wielokrotnie na zniesławienie, utratę majątku, karę więzienia, a nawet śmierci.
Wystawa poświęcona jest sylwetkom:
· Jerzego Badury - pastora z Międzyborza - opr. Lidia Gmerek, Teresa Sikora
· Ks. Ignacego Kupca  - opr. Krzysztof Zielnica
· Michała Przywary - księdza z Nowej Wsi Książęcej - opr. Jacek Kuropka
· Ks. Wincentego Rudy - opr. Iwona Chowańska
· Józefa Kurzawy - pieśniarza z Dziadowej Kłody - opr. Roman Ćwiękała
· Józefa Młynarza - dowódcy batalionu AK "Giewont" - opr. Aleksandra Hołubecka Zielnica.

Program "Patriotyzm jutra" realizował Zespół Redakcyjny, w którego skład weszli: Aleksandra Hołubecka - Zielnica, Krzysztof Zielnica, Stanisław Kozłowski, Iwona Chowańska, Roman Ćwiękała, Jerzy Furmanek, Teresa Sikora, Lidia Gmerek, Jacek Kuropka i Adam Kocjan. Skład zespołu stanowią osoby od lat związane ze środowiskiem regionalizmu sycowskiego. Byli wśród nich naukowcy i nauczyciele, pasjonaci i profesjonaliści. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem opracowane zostały  publikacje związane z najbardziej charakterystycznymi dla regionu postaciami historycznymi,  ich działalnością zawodową, posłannictwem i posługą duchową.

Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał tytuł: "Wspólnota i przestrzeń, tradycja i ludzie śląsko - wielkopolskiego pogranicza". Projekt ten znalazł aprobatę i został zaakceptowany, a tym samym Ministerstwo zapewniło Zespołowi wsparcie finansowe.
W niedługim czasie ukazały się cztery publikacje:

"A w Sycowie nowy Króm" - opr. Roman Ćwiękała,
"Moja miłosć się nie zmienia" -
Jan Kowalski, opr. Stanisław Kozłowski,
"Nabożeństwo żałobne zawierające pieśni pogrzebowe za dusze zmarłych wiernych" - opr. Stanisław Kozłowski,
"Jerzy Lanc - nauczyciel" - opr. Jerzy Furmanek, Stanisław Kozłowski

opracowanie Ćwiękałaopracowanie Furmanekopracowanie Kowalski 

 

 

 

 

 

 

   

opracowanie Oni tu byli przed nami

opracowanie zeszyty historyczne

 opracowanie Kozłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst opracowali:
Sonia Napruszewska, Kamil Pieprzka