Grażyna Orłowska-Sondej

Grażyna Orłowska – Sondej od przeszło 30 lat jest dziennikarką Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Urodziła się w 1949 r. w Jaszczowie k/Lublina. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia polska, studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 16 lat redagowała Dolnośląski Magazyn Reporterów, którego bohaterami byli mieszkańcy naszego regionu, ich losy i problemy poruszające opinię społeczną.
Wielką fascynacją i niemal uzależnieniem Grażyny Orłowskiej – Sondej trwającym już ponad 20 lat są Kresy. Od dziesięciu lat, od zarania organizowanych przez nasze miasto koncertów charytatywnych na rzecz Białorusi i Ukrainy, dziennikarka towarzyszy i rokrocznie sekunduje tej dobroczynnej inicjatywie. Pokłosiem koncertu jest pomoc materialna, ale także możliwość odwiedzenia kraju przez tych, którzy na Wschodzie pozostali. Dobra znajoma sycowian niezmiennie przypomina, że korzenie kilku milionów Polaków wywodzą się ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.  W  firmowanym przez siebie autorskim programie “Studio Wschód” realizuje reportaże opowiadające o związkach Dolnoślązaków z ojczyzną ich przodków, podtrzymuje więzi z rodakami, tak, by nie czuli się opuszczeni i zapomniani przez ojczyznę. Dziennikarka dociera do żyjących tam jeszcze Polaków, często ubogich, starych ludzi z pomocą żywnościową. W kraju poszukuje sponsorów, którzy zechcieliby wesprzeć także młodszych kresowian, organizując wymianę młodzieży, wyposażenie dla szkół czy ich dokształcanie w Polsce. Współautorka akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, wspólnie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i gronem wolontariuszy, także z Sycowa, porządkuje polskie cmentarze i rekonstruuje mogiły pozostałe na Wschodzie. Dla starszego pokolenia to kraj lat dziecinnych, dla młodego, kto wie, może to jedna z ostatnich “okazji”, by mogło poznać historię swojego narodu. Dlatego tak bardzo zależy jej na tym, by do swych działań włączyć młodych Dolnoślązaków, a z nimi sycowian. Dobrze współpracuje z sycowską młodzieżą, starając się zmobilizować i uwrażliwić młode pokolenie na spotkania z Kresami i przeszłością, aby potrafiło zrozumieć więcej. W świątecznej akcji “Podaruj paczkę na kresy” udział biorą przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele sycowskich szkół, w pomoc angażują się także nasze parafie. Z Burmistrzem Gminy Syców oraz chórem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia promowała naszą małą ojczyznę na Białorusi. Razem z nimi odwiedzała miejsca będące ostoją polskości, ucząc szacunku dla trudnej historii. Nie tylko kresowian przekonała, że Syców nie jest jedynie obco brzmiącą nazwą na mapie Polski i że spotkają tu wielu życzliwych ludzi o otwartych sercach. Dziennikarka przy każdej okazji rekomenduje Syców i sycowian.
Laureatka wielu nagród i odznaczeń państwowych i honorowych, w tym nagrody Parlamentu Europejskiego “za budowanie mostów ponad granicami, w uznaniu jej działalności społecznej na rzecz pojednania narodów Europy Środkowej  Wschodniej”, którą otrzymała w 2009 roku. Grażyna Orłowska – Sondej posiada dar organizowania pracy zespołów ludzi zapaleńców, współpracujących przy kolejnych akcjach. Dzięki niespożytej energii połączonej z pasją konsekwentnie realizuje wytyczone sobie cele. Ważne jest wsparcie i ważna jest pamięć – Pani Redaktor Grażyna Orłowska-Sondej potrafi to połączyć.