Wielowieś

 

               GMINA   S Y C Ó W – MIEJSCOWOŚĆ WIELOWIEŚ 

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

WIELOWIEŚ GÓRNA

Zespół gospodarczy dworski:

 

 

 

Biała

a.

Wielowieś Górna

Pałac

 

p. XX

649 z dn. 11.05.92

Biała

b.

Wielowieś Górna

Park podworski

 

2 poł. XIX

649 z dn. 11.05.92

 

c.

Wielowieś Górna

Rządcówka, ob. dom mieszk.

 

1936

 

Biała

d.

Wielowieś Górna

Dom wielorodzinny

 

1900

 

Biała

e.

Wielowieś Górna

Dom mieszk.

 

1920

 

Biała

f.

Wielowieś Górna

Dom mieszk.

 

1928

 

Biała

g.

Wielowieś Górna

Dom mieszk.

 

1928

 

Biała

h.

Wielowieś Górna

Obora i tuczarnia

 

1910

 

Biała

i.

Wielowieś Górna

Obora I

 

1893

 

Biała

j.

Wielowieś Górna

Obora II

 

p. XX

 

Biała

k.

Wielowieś Górna

Stajnie

 

1893

 

Biała

l.

Wielowieś Górna

Spichlerz

 

1893

 

Biała

ł.

Wielowieś Górna

Stodoła I, ob. magazyn nawozów

 

poł. XIX, 1920

 

Biała

m.

Wielowieś Górna

Stodoła II, ob. stodoła  i magazyn

 

1900

 

Biała

n.

Wielowieś Górna

Stodoła polowa

 

 

 

Wkładka

o.

Wielowieś Górna

Komórki gosp.

 

1910

 

Biała

p.

Wielowieś Górna

Komórki gosp.

 

 

 

Wkładka

r.

Wielowieś Górna

Bud. gosp.

 

 

 

Wkładka

s.

Wielowieś Górna

Szopa na narzędzia

 

 

 

Wkładka

t.

Wielowieś Górna

Szopa na narzędzia

 

 

 

Wkładka

u.

Wielowieś Górna

Szopa na narzędzia

 

 

 

Wkładka

w.

Wielowieś Górna

Piekarnik

 

1920

 

Biała

x.

Wielowieś Górna

Gołębnik

 

XIX\XX

 

Biała

y.

Wielowieś Górna

Kuźnia

 

1912

 

Wkładka

z.

Wielowieś Górna

Gorzelnia

 

1910

 

Biała

 

 

 

 

 

 

 

1.

WIELOWIEŚ ŚREDNIA

Dzwonnica cmentarna

d. cmentarz ewang.

2 poł. XIX

 

 

2.

WIELOWIEŚ ŚREDNIA

Zespół gospodarczy dworski:

 

 

 

Biała

a.

Wielowieś Średnia

Pałac, ob. dom mieszk.

Nr 14

p. XX

 

 

b.

Wielowieś Średnia

Dom mieszk.

Nr 12

1920

 

Wkładka

c.

Wielowieś Średnia

Dom mieszk.

Nr 16

1930

 

Wkładka

d.

Wielowieś Średnia

Dwór, ob. dom mieszk.

Nr 17

1 poł. XVIII, 2 poł. XIX

 

Biała Wkładka

e.

Wielowieś Średnia

Obora

 

1890

646 z dn. 21.02.92

Biała

f.

Wielowieś Średnia

Obora – jałownik

 

1920

 

Biała

g.

Wielowieś Średnia

Stodoła

 

1880

 

Biała

h.

Wielowieś Średnia

Stajnia i spichlerz

 

poł. XIX, 1910

646 z dn. 21.02.92

Biała

i.

Wielowieś Średnia

Gołębnik lub altana

 

XIX\XX

 

Biała

j.

Wielowieś Średnia

Garaże na ciągniki

 

1900

 

Wkładka

k..

Wielowieś Średnia

Kuźnia- stelmacharnia

 

 

 

Wkładka

l.

Wielowieś Średnia

Gorzelnia, ob. dom mieszk.

 

p. XX

 

Biała

l..

Wielowieś Średnia

Park podworski

 

XVIII

648 z dn. 29.02.92