Komisje Rady

Składy Komisji Rady Miejskiej w Sycowie:

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
1.    Danuta Nowicka - Przewodnicząca Komisji
2.    Marzena Guder
3.    Marian Lempert

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1.    Kazimierz Mieszała - Przewodniczący Komisji
2.    Danuta Nowicka
3.    Jacek Prus

Skład Komisji Społecznej:
1.    Marzena Guder - Przewodnicząca Komisji
2.     Krzysztof Lentka
3.    Marek Malinowski
4.    Mariusz Kramarz
5.    Łukasz Schönfelder

  Skład Komisji Infrastruktury:
1.    Marek Malinowski - Przewodniczący Komisji
2.    Mieczysław Troska
3.    Agnieszka De Falco-Kuczyńska
4.    Marian Lempert
5.    Jacek Prus
6.    Kazimierz Mieszała
7.    Jarosław Walczak

Skład Komisji Budżetowej:
1.    Agnieszka De Falco-Kuczyńska - Przewodnicząca Komisji
2.    Zenon Staniewicz
3.    Krzysztof Lentka
4.    Łukasz Schönfelder
5.    Robert Dziergwa
6.    Mariusz Kramarz
7.    Jarosław Walczak

Skład doraźnej Komisji ds opracowania Statutu Miasta i Gminy Syców:
1.    Agnieszka De Falco-Kuczyńska - Przewodnicząca Komisji
2.    Marzena Guder
3.    Danuta Nowicka   
4.    Robert Dziergwa
5.    Marian Lempert
6.    Jarosław Walczak
7.    Marek Malinowski