Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
56-500 Syców
ul. Waryńskiego 2
Tel. (062) 785 25 00, tel. alarmowy 112
Dowódca jednostki: kapitan Artur Roszyk

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie istnieje od 1992 roku i wchodzi w strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Działaniami ratowniczo-gaśniczymi zajmuje się 32 strażaków w systemie zmianowym, których dowódcą jest kapitan Jan Osiecki. Podstawowym i najważniejszym zadaniem strażaków jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego (często ofiar wypadków komunikacyjnych) oraz jego mienia (m. in. gaszenie pożarów lasów, pożarów w gospodarstwach domowych). Rejon operacyjnego działania obejmuje zasadniczo teren gminy Syców, choć podejmowane są również działania na terenie całego powiatu oleśnickiego oraz ze względu na niewielką odległość, powiatów sąsiednich kępińskiego i ostrzeszowskiego. Podczas większych zagrożeń jednostka prowadzi interwencje na terenie całego kraju. Jednostka posiada na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, prowadzi ćwiczenia doskonalące na różnych obiektach mające na celu przygotowanie danego obiektu do działań, jak również sprawdzenia własnych umiejętności i kondycji. Pomoc innym wpisana jest w zawód strażaka. Poprzez swoją służbę gotową nieść pomoc potrzebującym, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Strażacy aktywnie uczestniczą w rozgrywkach i turniejach piłki siatkowej. Mają swoje osiągnięcia sportowe, biorą udział mistrzostwach Polski jednostek pozarniczych i zawodach sportowo-pożarniczych. Wspomaganiem działań Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w sytuacjach kryzysowych zajmują się też jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy.

Początek roku 2008 dla strażaków Jednostki Pożarniczo – Gaśniczej w Sycowie okazał się pomyślny. To wówczas komendant powiatowy przekazał sycowskim strażakom ciężki samochód pożarniczy Star na podwoziu mana. Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy do oświetlania miejsca wypadku, posiada także – co bardzo ważne w trakcie pożarów - urządzenie do gaszenia pożarów mieszkań, które znacząco wpłynie na zmniejszenie szkód popożarowych.