Zabytki miasta i gminy

  O dawnej świetności Sycowa i okolic świadczą zabytki:Ołtarz główny

 • Kościół katolicki p.w. św. Piotra i Pawła zbudowany w stylu gotyckim z XV w. Wewnątrz zachowały się liczne pamiątki po byłych właścicielach Sycowa.
 • Kościół ewangelicki p.w. Apostołów Jana i Piotra z końca XVIII w., zbudowany w stylu klasycystycznym wg projektu Carla Gottharda Langhansa (autora Bramy Brandenburskiej w Berlinie). Całość wieńczy okrągła wieża.
 • Dawna wieża bramy miejskiej, obecnie dzwonnica i punkt widokowy, powstała w XV w., wys. 56,2 m.
 • Układ urbanistyczny miasta wpisany do rejestru zabytków. Pozostałości murów obronnych.
 • Zabytkowe domy w centrum miasta z XVIII i XIX w. W jednym z nich mieści się Muzeum Regionalne.
 • Park miejski o pow. 28 ha, założony w XVIII w. w stylu angielskim wg projektu królewskiego inspektora budowlanego Grapowa z roku 1813, okalający niegdyś zamek książęcy. Na terenie parku zwracają uwagę dwa piękne zespoły rzeźb. Pierwszy z nich to odlane w brązie cztery rzeźby symbolizujące rzeki Francji. Zostały one wykonane w paryskim warsztacie Vala d`Osneta, są kopiami rzeźb wersalskich, a pochodzą ze zniszczonego w 1945 r. zamku. Drugie zespoły, wykonane z piaskowca, stanowią figury - alegorie czterech pór roku.
 • Zespół podworski z oficyną i stajniami zamkowymi, bramy z herbami, ujeżdżalnia. 
 • Stradomia Wierzchnia. Dwupiętrowy, neobarokowy pałac z 1880 r. z okalającym go parkiem o pow. 3,13 ha. Park w zespole pałacowo - parkowym. Cmentarze i aleja lipowa. Osada kultury łużyckiej.
 • Stradomia Wierzchnia. Poewangelicki kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja wzniesiony w 1902 r. Wzorowany na stylu romańskim, murowany, z szachulcowym szczytem. Drewniana dzwonnica z końca XIX w.
 •  Święty Marek. Drewniany kościół filialny p.w. św. Marka z 1660 r. Kryty gontowym, czterospadowym dachem łamanym z wieżyczką z XVIII w. Na przykościelnym cmentarzu,Rzeźba na kswerze miejskim drewniane nagrobki z XVIII i XIX w. Zespół kościoła z cmentarzem i drogą krzyżową objęto szczególną ochroną konserwatorską.
 • Szczodrów. Drewniany kościół parafialny p.w. św. Andrzeja z 1589 r, przebudowany w roku 1934 i ponownie w latach 1978-1981 wpisany do rejestru zabytków. Park podworski i dwa zabytkowe cmentarze.
 • Drołtowice. Kościół parafialny p.w. św. Mateusza, neogotycki z 1885 r., w środku znajdują się rzeźby z XV, XVIII i XIX w.
 • Drołtowice. Zespół oraz park podworski: oficyna, spichlerz, magazyn pasz wraz z oborą. Cmentarz poewangelicki przy drodze do Radzyny.
 • Radzyna. Grodzisko wczesnośredniowieczne wpisane do rejestru zabytków.
 • Działosza. Park podworski z XIX w. Dwa cmentarze poewangelickie.
 • Gaszowice. Park w zespole podworskim z poł. XIX w. Cmentarz przy kościele filialnym.
 • Wojciechowo. Zespół pałacowo - parkowy: dwór i park dworski wpisany do rejestru zabytków.