Aleksandra Hołubecka-Zielnica

Aleksandra Hołubecka-Zielnica


Aleksandra Hołubecka-Zielnica
Aleksandra Hołubecka-Zielnica urodziła się w kwietniu 1937 r. w Zamotyszczach na Wołyniu. W wieku sześciu lat została wraz z rodzicami deportowana do Miodar koło Oleśnicy, skąd w styczniu 1945 r. przybyła do Wielowsi. Jest absolwentką sycowskiego LO, ukończyła Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, a po dwóch latach pracy w szkole podjąła studia etnograficzne na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej praca magisterska „Proces społecznej adaptacji i integracji ludności na Dolnym Śląsku na przykładzie wsi Dziadowa Kłoda w powiecie sycowskim” wydana została w publikacji „Wieś dolnośląska” ,Wrocław 1970 r. Od września 1963 r. do czerwca 1965 r. pracowała jako nauczycielka w Sycowie i Wojciechowie Wielkim. Zainteresowała się wtedy historią swej małej ojczyzny. Mieszka we Wrocławiu. Wnikliwa badaczka pogranicza regionu dolnośląsko-wielkopolskiego, kronikarka sycowskich dziejów, która swoimi licznymi publikacjami nie pozwala zapomnieć o ziemi sycowskiej czasów powojennych, o nieistniejącym już zamku, jak i o samej rodzinie Bironów. Rezultatami swych poszukiwań dzieli się m.in. z czytelnikami Gazety Sycowskiej, w której ukazały się cykle publikacji: „Pamiętny styczeń 1945”, „Wojny po wojnie”, „Ostatnie dożynki”. W zeszłym roku wydali też arcyciekawy tomik „Były sobie zamki”.  Wraz z ś.p. mężem Krzysztofem jest autorką książki "Był taki czas... Pogranicze polsko-niemieckie (Syców - Kępno - Ostrzeszów)" wydanej w 2011 r.

 
Aleksandra Hołubecka-Zielnica - wręczenie tytułu

 

Aleksandra Hołubecka-Zielnica odebrała tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Syców" podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2010 roku.