Szkoła Podstawowa w Działoszy

Szkoła Podstawowa w Działoszy
56-500 Syców
tel. 62 785 1624
e-mail: spdzial@wp.pl
www: www.spdzial.bnx.pl/news.php

Dyrektor: Magdalena Kazimierczak



Szkoła Podstawowa w Działoszy to wiejska szkoła. Najstarsza kronika, która się zachowała rozpoczyna dokumentację życia szkolnego od 1.IX.1952 roku. Wtedy to szkoła została przeniesiona do odbudowanego budynku,w którym do dziś funkcjonuje. Pierwszym kierownikiem nowootwartej szkoły został pan Józef Krakowski, potem funkcję dyrektora pełnili: Władysław Kułak, Stanisława Gudzowska, Franciszek Puchalski, Andrzej Karbowski, Włodzimierz Nawrot a obecnie Elżbieta Rybak.
Kroniki szkolne to źródła informacji o wydarzeniach i działalności szkolnej, do dziś kronika jest prowadzona bardzo starannie.   Od roku szkolnego 2011/12 informacje  o szkole i najważniejsze wiadomości z jej życia prezentujemy na własnej stronie internetowej wwwspdzial.bnx.pl  administrowanej przez nauczyciela informatyki w szkole.
W szkole zatrudnionych jest  8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze.
W naszej  szkole wszystkie  dzieci  uczą się języka angielskiego, a uczniowie klas IV- VI dodatkowo języka niemieckiego. Wszyscy  nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania co najmniej 2 przedmiotów. Pracują w tej placówce już od kilkunastu lat, są bardzo dobrymi pedagogami cenionymi przez rodziców i mieszkańców wsi Działosza, Wielowieś i Św. Marek.
Uczniowie w naszej szkole mają do dyspozycji 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, salę zabaw ruchowych, bibliotekę, małą salkę gimnastyczną, 2 szatnie, kuchnię i stołówkę dla uczniów. Budynek szkoły jest ogrodzony od ulicy  Na dużym  terenie wokół szkoły znajduje się  boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki oraz  mały, drewniany plac zabaw, zakupiony dla dzieci  w ramach projektu MAM TALENT I GO ROZWIJAM w 2011roku Teren zielony zdobią drzewa i krzewy ozdobne..
Placówka  jest wyposażona w podstawowe pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć. Wiele zostało zakupionych w ramach realizacji projektów (mapy, globusy, kompasy, ekran projekcyjny, sprzęt sportowy, układanki, loteryjki obrazkowe, lektury szkolne itp.)
Posiada pracownię komputerową, w której znajduje się  13 stanowisk dla uczniów ze stałym łączem internetowym. Nauczyciele do swej dyspozycji mają także 3  komputery w salach lekcyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjne dla klas I-III , oddziału przedszkolnego i w jednej z sal lekcyjnych klas IV=VI. Dzięki Internetowi bezprzewodowemu uczniowie mogą korzystać z 6 laptopów podczas różnych zajęć.
W szkole mieści się biblioteka, w  której znajduje się około 6 tysięcy woluminów (ciekawych książek, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników).  Wszyscy uczniowie uczestniczą w programie SZKLANKA MLEKA, a klasy I-III również w programie OWOCE W SZKOLE. Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej korzystają z obiadów w formie cateringu finansowanych ze środków GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ.
Sięgając po zewnętrzne źródła finansowania działalności szkoły ,dzięki pozyskanym od Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych funduszom uruchomiliśmy w naszej szkole  „Małe przedszkole”. Było to najpierw przedszkole w soboty , potem 2razy w tygodniu po 2godz., a obecnie 3razy w tygodniu.  Z czasem cała grupa przedszkolaków zasymilowała się ze szkołą i stała  się pełnoprawnym uczestnikiem  życia szkoły.  Szkoła jest otwarta na środowisko i pełnił funkcję centrum kultury nie tylko dla uczniów szkoły i ich rodziców, ale także dla całej społeczności i środowiska.                            Dzięki przychylności i wsparciu władz, które dały nam szanse i  pozwoliły realizować naszą wizję rozwoju szkoły, myślę, że wspólnie z nauczycielami, rodzicami udało nam się stworzyć otwartą szkołę,  szkołę przyjazną dla środowiska. Największą grupę stanowią dzieci w grupie  przedszkolnej. To dla nich i z myślą o nich przeniesiono salę na I piętro z dużym korytarzem i toaletami. Wyznaczono kącik dla czekających rodziców gdzie mogą porozmawiać  i  odpocząć.     
Od roku 2009 dzieci sześcioletnie rozpoczęły naukę w  objętej reformą programową klasie pierwszej  2009/10 -1 dziecko
2010/11 -  2dzieci   2011/12  - 4 dzieci  2012/13  -  5 dzieci  
2013/2014 – 3 dzieci.
W szkole prowadzone były szkolenia komputerowe dla mieszkańców wsi w ramach programu „Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOSĆ”  do którego zaprosiła nas  Szkoła Podstawowa w Szczodrowie.
 Od stycznia do czerwca 2011r.w ramach realizacji własnego  projektu  „MAM TALENT I GO ROZWIJAM” współfinansowanego z Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na  obszarach  wiejskich  zorganizowane zostały na terenie  szkół   Działosza  i Szczodrów  zajęcia plastyczne, taneczne, komputerowe, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, biblioterapia oraz warsztaty z psychologiem dla rodziców.

Do czerwca 2013r. uczestniczyliśmy w projekcie systemowym  Organu Prowadzącego  w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego  „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” współfinansowanego z Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
Od stycznia 20113r jestem koordynatorem projektu „ MAŁA SZKOŁA – DUŻA SZANSA” współfinansowanego z Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działań 9.1.5 Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań uczniów wiejskich szkół podstawowych.  . W ramach projektu  realizujemy   zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, teatralne. Kontynuujemy ćwiczenia logopedyczne i rewalidację dla dzieci z orzeczeniem PPP. Posługiwanie się językiem angielskim i niemieckim.
Prowadząc dialog ze wszystkimi stronami społeczności lokalnej  chcę stworzyć szkołę  zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym. Dlatego imprezy i uroczystości organizowane przez naszą szkołę niejednokrotnie są znaczącymi wydarzeniami dla wszystkich mieszkańców. Podczas  Święta Pieczonego Ziemniaka jako Szkolny Klub Europejski „GŁÓWKA PRACUJE” gościmy również Szkolne  Kluby  Europejskie z  Sycowa, Twardogóry, Międzyborza i Mąkoszyc zrzeszone w Towarzystwie  Klubów Europejskich Pogranicza Śląska i Wielkopolski.  Tradycją naszej szkoły są  Mikołajki  dla wszystkich chętnych maluchów z rodzicami, kiermasze ozdób świątecznych  przygotowywane przez naszych rodziców. Jasełka w wykonaniu uczniów w szkole i kościele.  Na wszystkich spotkaniach możemy liczyć na sołtysów, sponsorów i pana Radnego. Największą popularnością cieszą się  coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, czy też organizowane dla wszystkich mieszkańców naszych wsi i okolic spotkania z okazji Dnia Dziecka, wspólne  wycieczki i wyjazdy. Dzięki nawiązaniu współpracy z przedszkolami nasze przedszkolaki  bardzo często biorą udział w konkursach i występach w Centrum Kultury w Sycowie. Każdego roku   dzieci maja możliwość samorozwoju poprzez liczne konkursy organizowane przez naszą szkołę i inne placówki, instytucje. Biorą udział  konkursach:    
• szkolne     
tenis stołowy, konkurs plastyczny – ,,Jesień”, konkurs plastyczny- ,,Wiosna” konkurs plastyczny – ,,Szopka Bożonarodzeniowa” ,konkurs przyrodniczy wiedzy O lesie ”,kiermasz świąteczny - wystawa stroików bożonarodzeniowych, konkurs plastyczny mój różaniec, kiermasz stroików wielkanocnych, szkolny turniej uni hokeja,    konkurs recytatorski, konkurs „Najlepszy czytelnik”, konkurs matematyczny SUDOKU, turniej piłki siatkowe, konkurs na kartę świąteczna, konkurs czytania na czas ,konkurs Matematyczny ,, Wesołe Myślenie”.   
• gminne     
uczestnictwo w Festynie dla mieszkańców Miasta i Gminy Syców – Mikołajki, wspólne kolędowanie z Cechem Rzemiosł Różnych, konkurs zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek, akcja Cała Polska biega, Przegląd twórczości artystycznej, Turniej Wiedzy Pożarniczej,  Gminny Konkurs Recytatorski, Festiwal piosenki o zdrowiu,     konkurs Matematyczny „Wesołe Myślenie”, turniej tenisa stołowego, konkurs plastyczny ozdoba i szopka bożonarodzeniowa”,  Wiosenny Turniej Sportowy w Sycowie, konkurs Wiedzy o Regionie - ,,Mój Syców”, Przegląd Gminny Piosenki „ Raz na ludowo”, konkurs matematyczny SUDOKU, Internetowy Konkurs Matematyczny ,, AS Matematyki”, Przegląd twórczości ekologicznej, Cała Polska czyta biblię, Turniej gier logicznych, Przegląd bajek - ,,Wiosna na łące ”,Turniej piłki koszykowej, Piłka siatkowa dwójek,    Olimpiada sportowa dla przedszkolaków       
• powiatowe
 Liga zadaniowa klas I-III, konkurs matematyczny SUDOKU, Liga zadaniowa klas IV-VI, Mój pomysł na ferie konkurs plastyczny,
• wojewódzkie
Regionalny konkurs Las moim domem i przyjacielem”, Dolnośląskie  Mistrzostwa w SUDOKU    
• ogólnopolskie   
Bezpieczna szkoła ,Świat dziecka Kalisz 2013, Ekolog plastyk - Najpiękniejszy pomnik przyrody  w mojej okolicy.
Już jedenasty raz, a kolejno od 7 lat grupa uczniów z naszej szkoły wyjeżdża do Austrii na Międzynarodowy Tydzień Integracji  Młodzieży Niepełnosprawnej w Gratz dla dzieci z Węgier, Chorwacji, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny. Wyjazd jest sponsorowany przez Panią Herman pochodzącą z naszej miejscowości.   Moim zadaniem jest wytypowanie uczniów, opiekunów,  przygotowanie dokumentacji wyjazdu zagranicznego i podziękowań dla organizatorów. Jestem w stałym kontakcie telefonicznym z organizatorem i dziećmi podczas pobytu w Austrii.
Jako dyrektor ściśle współpracuję z Sołectwami wsi Działosza  i Wielowieś
i Ochotniczą Strażą Pożarną uczestnicząc w zebraniach, uroczystościach oraz wspólnym planowaniu prac  na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Na bieżąco kontaktuję się z  Poradnią  Psych-Pedag , Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Opieką Społeczną i Policją w Sycowie  w ramach realizacji zadań szkoły.
W 2012 i 2013 roku wspólnie  organizowaliśmy I Festyn  Rodzinny  dla mieszkańców oraz  całej gminy. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem i planujemy cyklicznie organizację tej imprezy. 
Chcemy, aby nasza szkoła kojarzyła się z tym, co najlepsze w tego typu placówkach – bezpieczeństwem, przyjazną atmosferą ale i też solidnym nauczaniem oraz wychowaniem opartym na życzliwości, otwartości , wzajemnym szacunku i poszanowaniu prawa
Zwracając uwagę na to, aby uczniowie szkoły mieli bezpieczne i higieniczne warunki pracy  w szkole został zainstalowany monitoring obiektu, który pozwala na kontrolę korytarzy, terenu wokół szkoły oraz wejście do niej. Dzięki wsparciu władz gminnych, pomocy sponsorów i Rady Rodziców wykonaliśmy wiele niezbędnych remontów, które znacznie poprawiły warunki nauki i pracy w szkole
- wymieniono stolarkę okienną i zerwano boazerię na korytarzach, oświetlenie  w całym budynku zgodnie z normami,  naprawiono pokrycie  dachowe  i odgromienie,  wyłożono kostką brukową  teren przed szkołą,  odmalowano wszystkie sale lekcyjne i częściowo wyposażono w nowe meble i stoliki posiadające już niezbędne certyfikaty i atesty. Dostosowano do zajęć małą salę gimnastyczną. salę zabaw ruchowych i  pomieszczenie na stołówkę. Wyposażono 2 szatnie dla uczniów klas I- VI
W szkole prowadzone są  liczne działania profilaktyczne, których efektami są zdobyte certyfikaty:  „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo’’– uzyskaliśmy certyfikat w 2011roku oraz „Szkoła bez przemocy ‘’- certyfikat  w 2007/8 i 2011/12roku „Szkoła Promującą Ekorozwój” - certyfikat w 2010 i 2012roku.  W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na profilaktykę zachowań niewłaściwych.   
Nie jesteśmy obojętni na los innych.  Zajmujemy się udzielaniem pomocy uczniom, których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej. Pomagamy Arkowi absolwentowi naszej szkoły, który zmaga się z chorobą nowotworową. Dzięki opiece Pani Herman chłopiec ma protezę nogi  za 15tys. Euro pozyskaną całkowicie przez sponsorów w Austrii. 
Uczennica,  z którą przeżyliśmy  śmierć matki, jest wspierana przez wszystkich nauczycieli.
 
Działalność wychowawcza i opiekuńcza naszej szkoły opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami.  Wspólnie z Radą Rodziców  przyjmujemy program wychowawczy szkoły. Rodzice mają swój rzeczywisty wpływ na tzw. kalendarz imprez szkolnych, gdyż to oni są inicjatorami  i organizatorami wielu imprez.  Dzięki pomocy sponsorów i środkom przekazywanych przez RR  uczniowie mogą liczyć na nagrody w konkursach i wzbogacanie bazy  szkoły. Rodzice licznie uczestniczą w organizowanych kilka razy w roku zebraniach ogólnych, podczas których odbywają się spotkania z pedagogiem, policjantem, prowadzone są prelekcje, prezentacje przedstawiające naszą pracę oraz warsztaty.
Realizując wizję szkoły otwartej nie zapominamy także o najważniejszych funkcjach szkoły jakim jest nauczanie i przygotowanie uczniów naszej szkoły do kontynuowania dalszej edukacji na kolejnych szczeblach edukacji. Służą temu następujące działania:
1. Systematyczna,  dobrze zaplanowana  diagnoza osiągnięć uczniów zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna oraz badanie wyników nauczania. Wnioski po analizie przyczyniają się podnoszenia jakości nauczania 
2. Wzbogacanie bazy szkoły o nowoczesnych sprzęt : programy multimedialne, unowocześnienie pracowni komputerowej, laptopy, projektor, sprzęt audiowizualny, książki, słowniki, encyklopedie.
3. Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej szkoły.
4. Analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz podejmowanie działań opartych  o wnioski wypływające z tych analiz.
5. Mimo, że szkoła nie uzyskiwała wysokich wyników  w porównaniu ze średnią gminy  systematycznie podwyższa swój wynik na sprawdzianie znajdując się w roku 2010 i 11 w 2 staninie, a w 2012 roku w 4 staninie.

Myślą przewodnią naszej pracy jest misja szkoły
"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
1. Wykształcenie, czyli ukształtowanie młodego człowieka jest dziełem pracy domu, w którym wyrasta oraz pracy szkoły. Zadaniem szkoły i rodziców jest zapewnienie dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego wieku, potrzeb i predyspozycji.
Misją szkoły jest stworzenie wartościowego człowieka, związanego ze środowiskiem lokalnym, ale także otwartego na świat, posiadającego poczucie własnej wartości i świadomości swoich mocnych i słabych stron, szanującego siebie i innych, tolerancyjnego, kierującego się podstawowymi zasadami i wartościami etyki chrześcijańskiej, szanującego tradycje, znającego historię własnego kraju, Polaka- obywatela jednoczącej się Europy, mającego świadomość historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej.

Zadaniem naszej szkoły jest:
1. Wspieranie  i wspomaganie  wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
2. Postrzeganie każdego ucznia w kategoriach podmiotowości, szanowanie jego godności  i wolności,  jego praw, ale i wyznaczanie obowiązków.
3. Przygotowanie każdego ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie oraz do życia zawodowego.

Główne kierunki zaplanowanych działań w funkcjonowaniu placówki to:
• Intensyfikacja działań wychowawczych i opiekuńczych oraz zwiększenie ich efektywności w celu dalszej eliminacji zachowań niewłaściwych i wzmacniających właściwe postawy uczniów naszej szkoły.