Prof. Andrzej Małachowski

Prof. dr hab. Andrzej Małachowski

Absolwent roku 1968 Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu.
Stopień  doktora uzyskał w  1977r. w zakresie  nauk ekonomicznych; habilitację uzyskał Małachowski w 1990 (w zakresie nauki o organizacji i zarządzaniu); tytuł profesora  nadany został w kwietniu 2014 r.
W Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu związany od 1973 r.; miejsca zatrudnienia: Zakłady Naukowo-Badawcze (1974-1981), Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Instytut Informatyki Ekonomicznej (od 1981), Pracownia Zastosowań Informatyki w Gospodarce (1982-1983), Katedra Komunikacji Gospodarczej (od 1999); inne: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Katedra Informatyki Ekonomicznej (1997-2009), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1993-1996), Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (1997-2004); stanowiska kierownicze: zastępca dyrektora Zakładów Naukowo-Badawczych AE we Wrocławiu (1977-1981), a w latach 1981-1982 dyrektor; kierownik Pracowni Zastosowań Informatyki w Gospodarce (1982-1983), kierownik Katedry Komunikacji Gospodarczej (1999-2008); nagrody, wyróżnienia: Nagroda Rektora (1968, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1996, 2001, 2002, 2006, 2010), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1990), wyróżnienie Rektora Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości „Dla Najlepszego Wykładowcy” (2005);  kierowanie projektami badawczymi: Gospodarcze zastosowania Internetu (2001); Internetowy system zarządzania zasobami informacyjnymi uczelni (2002); Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2003); Metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa (2003); Kreowanie tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie (2004); e-Społeczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2005); Regionalny system komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych (2007); Organizacja i funkcjonowanie e-finansów i e-ubezpieczeń (2008); e-Przedsiębiorstwo. Studium aktywności przedsiębiorstwa na e-rynku (2009); członkostwo w stowarzyszeniach naukowych, funkcje społeczne/polityczne: członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1979-1997, od 2006), członek założyciel Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (od 1995), członek Internet Society (ISOC) Polska (od 2007), członek PAN Oddział we Wrocławiu, członek Komisji Nauk Ekonomicznych (2011-2014), komandor Klubu Żeglarskiego Ekonomistów AE we Wrocławiu (1995-1997, 2001-2003).

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu