Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie
Starszy Cechu Henryk Kluska

Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie jest jednym z 478 Cechów w naszym kraju. Cech zrzeszony jest w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, która jest jedną z 26 Izb Rzemieślniczych w Polsce.
Początki tworzenia Cechu w Sycowie datowane są na 1945 r., kiedy to nieliczna grupa rzemieślników postanowiła zjednoczyć się w cechy branżowe. Powstały wówczas takie cechy jak: Cech Rzemieślników, Cech Młynarzy, Cech Piekarzy, Cech Metalowców, Cech Szewców, Cech Fryzjerów. Ich zadaniem i celem była integracja środowiska rzemieślniczego, rozwiązanie wszelkiego rodzaju problemów związanych z prowadzeniem zakładów rzemieślniczych. Ważną rolą cechów było przyjście z pomocą rzemieślnikom odtworzeniu i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Szybko rozwijające się rzemiosło uznało za potrzebę utworzenie w dniu 2 lutego 1946r. Powiatowego Związku Cechów. Prezesem Zarządu został wybrany Starszy Cechu piekarzy, mistrz piekarski p. Mikołaj Kuberski. Terenem działania Powiatowego Związku Cechów był powiat sycowski obejmujący gminy: Syców, Twardogóra, Międzybórz i Dziadowa Kłoda.

W 68-letniej działalności sycowskiego Cechu świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie uzyskało około 6 tysięcy osób w różnych zawodach. Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie obejmuje swoją działalnością gminy: Syców, Międzybórz, Dziadową Kłodę i Perzów. Zrzesza 133 zakłady w tym także zakłady kupiecko-handlowe. Łączne zatrudnienie w zrzeszonych zakładach to 3 121 osób. W zrzeszonych zakładach praktyczną naukę zawodu odbywa 362 uczniów. Zakłady zrzeszone szkolą się w 31 zawodach, głównie w zawodzie: fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, stolarz oraz w zawodach budowlanych.
Od kilku lat Cech w Sycowie bierze udział w projektach UE, które dają możliwość odbycia staże zagraniczne między innymi w Niemczech i Francji. Organizacja ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, co pozwala na lepsze przygotowanie młodzieży w zakresie nauki zawodu.
Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie chętnie wspiera oraz aktywnie włącza się we wszelkie inicjatywy społeczne organizowane na terenie gminy.

Zarząd Cechu:
1. Cegła Krzysztof
2. Domagała Eugeniusz
3. Jarosik Jan 
4. Kluska Henryk
5. Lentka Krzysztof
6. Spychała Marek
7. Sowa Eugeniusz
8. Sowa Jan
9. Trzewik Bolesław
10. Jakóbczak - Kuźmicz Justyna