Komorów

 

            GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ KOMORÓW

            Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

KOMORÓW

Zespół folwarczny:

 

XIV

 

Biała

a.

Komorów

Rządcówka

 

1884

 

Biała

b.

Komorów

Dom mieszk.

 

4 ćw. XIX

 

Biała

c.

Komorów

Dom mieszk.

 

1938

 

Biała

d.

Komorów

Dom mieszk.

 

1889

 

Biała

e.

Komorów

Dom mieszk.

przy stajni

1899

 

Biała

f.

Komorów

Dom mieszk.

przy rządcówce

1899

 

Biała

g.

Komorów

Obora

 

1904

 

Biała

h.

Komorów

Chlew, ob. jałownik

 

1919

 

Biała

i.

Komorów

Stajnia, ob. stelmacharnia, magazyn, kuźnia

 

1894

 

Biała

j.

Komorów

Stajnia

 

1919

 

Biała

k.

Komorów

Stodoła I

 

1899

 

Biała

l.

Komorów

Stodoła II

 

1909

 

Biała

l.

Komorów

Stodoła III

 

1914

 

Biała

m.

Komorów

Spichlerz

 

1909

 

Biała

n.

Komorów

Gorzelnia, ob. pomieszczenia pomocnicze obory

 

4 ćw. XIX

 

Biała