Miasta Partnerskie

W ramach współpracy zagranicznej 9 października 1992 r. pomiędzy miastem i gminą Syców i gminą Malsch w Badenii Wirtembergii została podpisana wspólna deklaracja przyjaźni.

Wzajemne kontakty utrzymywane są na różnych płaszczyznach, głównie kulturalnych, edukacyjnych (szkoły), społecznych, sportowo- rekreacyjnych czy samorządowych. Przewodniczącym Komitetu Partnerskiego Syców-Malsch w Niemczech jest zaprzyjaźniony z Sycowem Kurt Heinzler, natomiast ze strony Sycowa tę funkcję pełni Szczepan Babiarz. Partnerskie stosunki procentują wzajemnym poznaniem - nawiązują się zwyczajne kontakty i długoletnie przyjaźnie. Współpraca polega również na niesieniu pomocy humanitarnej: przedstawiciele Malsch systematycznie przekazują dla szpitala i przychodni w Sycowie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz wyposażenie ortopedyczne dla działającej przy parafii ewangelicko-augsburskiej wypożyczalni. W Malsch posiadamy rondo, które nazwano imieniem Syców - Kreiser Syców. Wymiana doświadczeń integruje społeczność obu miast i stanowi trwały fundament współpracy na szczeblu gminy i regionu Dolnego Śląska. Wzajemne wizyty przedstawicieli różnych środowisk oraz ożywione spotkania dzieci i młodzieży uczą podejmowania działań w duchu tolerancji, ponad podziałami narodowymi, kulturowymi i językowymi.