Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Syców:
 

 1. Szczodrowski Klub Sportowy „GROM" Szczodrów,
  56-500 Syców
  Prezes: Karol Urbaniak
 2. Sycowski Klub Sportowy „Pogoń" w Sycowie
  ul. Kościelna 20
  Prezes: Robert Kacyna
  tel. 502 489 400
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Szach-Mat"
  56-500 Syców
  ul. Kościelna 16.
  Prezes: Zbigniew Kisiel
 4. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA"
  56 - 500 Syców
  ul. Kościelna 3
  Prezes: Anna Szura
 5. Klub Sportowy „WIDAWA" Stradomia
  56-500 Syców
  Prezes: Mariusz Marczak
 6. Klub Sportowy „Komorów"
  Komorów
  56-500 Syców
  Prezes: Zbigniew Zioło
 7. Miejski Klub Sportowy "ROSIEK SYCÓW"
  56-500 Syców
  Kontakt: Łukasz Dawidzik
 8. Międzyszkolny UKS "Olimpia"
  56-500 Syców
  Prezes: Ewa Mencel
 9. Sycowski Klub Wspinaczkowy im. Fernanda Petzla
  56-500 Syców
  ul. Komorowska 2
  Kontakt: Jarosław Bajsarowicz
 10. Towarzystwo Miłośników Sycowa
  56-500 Syców, pl. Wolności 7
  Kontakt: Adam Kocjan
 11. Towarzystwo Świętego Marka
  56-500 Syców
  ul. Kaliska 36/23
  Kontakt: Stanisław Kozłowski
 12. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Celina"
  ul. 1 Maja 3
  56-500 Syców
  Kontakt: Czesław Dynowski
 13. Klub Abstynenta w Sycowie
  ul. 1 Maja 3
 14. Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Sycowie
  ul. Kościelna 8
  56-500 Syców skr. poczt. 26.
  Kontakt tel: 62 785 35 85
  Przewodniczący : Józef Promny 
  Prezes: Ks. Sławomir Borowczyk – Proboszcz parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła.
 15. Sycowskie Stowarzyszenie Kupców
  56-500 Syców
  ul. Mickiewicza 1
  Kontakt:
 16. Stowarzyszenie „Kiwanis" w Sycowie
  Kontakt:
 17. Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym
  56-500 Syców
  ul. Kościelna 16
  Prezes: Renata Kaśkos
  Kontakt: Helena Byra
  tel. 62 785 2251, 692 285 155
 18. Sycowskie Bractwo Strzelców Kurkowych
  56-500 Syców
  ul. Mickiewicza 17b/7
  Kontakt: Edmund Goś
  tel. 506 942 766
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Sycowie
  ul. Waryńskiego 2a
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Drołtowicach
  56-500 Syców Drołtowice 23
 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
  56-500 Syców
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszy
  56-500 Syców
  Działosza 51
 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczodrowie
  56-500 Syców
  Szczodrów 34a/1
 24. Uniwersytet Trzeciego Wieku "SURSUM CORDA"
  Oddział w Sycowie
   
  56-500 Syców
  ul. Kościelna 16
  Przezes Zarządu: Krystyna Maciejewska
  tel. 661 666 788
 25. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  Oddział Rejonowy
  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
  56-500 Syców
  ul. 1 Maja 3
  Kontakt:
  tel. 62 785 2701.
 26. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Syców
  56-500 Syców
  ul. Kościelna 16
  Komendant Hufca: Monika Malinowska
 27. Polski Związek Wędkarski
  Koło w Sycowie
  ul. Kościelna 20
  Prezes: Tomasz Lulkowski
  tel. 604 411 576.
 28. Stowarzyszenie "Jazz na Pograniczu"
  ul. Aleja nad Wałem 2
  56-500 Syców
  Prezes: Kazimierz Cichoń
 29. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
  Koło w Sycowie
  ul. Parkowa 2
  Prezes: Romuald Froński
 30. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji Społecznej
  ul. Matejki 1
  56-500 Syców
  e-mail: stow.sycow@op.pl
  Prezes: Jolanta Trela
 31. Rodzinne Ogrody Działkowe "Zgoda".
  Waryńskiego
  56-500 Syców
  Prezes - Łukasz Łagocki
  tel. 531 904 686
 32. Klub Turystyki Wodnej "Szekla".
  Komandor: Małgorzata Nawrot
  tel. 668 309 923
  Siedziba: MOSiR Syców
  ul. Komorowska 1, czwartek godz. 17.00
 33. Służby Ratownicze Rzeczypospolitej Polskiej - Zarząd Krajowy  
  Kontakt: Zbigniew Beczek
  ul. Wałowa 22/2 
  56-500 Syców
  tel. 796 856 124, 691 228 964
 34. Związek Sybiraków. Koło w Sycowie
  Kontakt:   Franciszek Pić
 35. Kołow Sycowie Polskiego Związku Filatelistycznego
  Kontakt:  Franciszek Pić
 36.  Związek Kombatantów RP i BWP
  Kontakt: Zdzisław Juzala
  56-500 Syców
  ul. Kościelna 16
 37. Stowarzyszenie Komitet Partnerski Ziemi Sycowskiej
  56-500 Syców
  ul. Kolejowa 12/1

Informacje dot. organizacji pozarządowych oraz realizacji zadań publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/4629/0/organizacje-pozarzadowe.html
 
Oferty realizacji zadań publicznych:
bip.sycow.pl/pl/50270/1/oferty-realizacja-zadan-publicznych.html

Konkursy (ogłoszenia): bip.sycow.pl/pl/1664/0/przetargi-ogloszenia-siwz-korespondencja.html 

Rozstrzygnięcia konkursów: bip.sycow.pl/pl/2893/0/przetargi-i-konkursy-roztrzygniecia.html

Procedury (formularze ofert i sprawozdań): bip.sycow.pl/pl/7931/1,12385/formularze-otwartego-konkursu-ofert.html
 


Osoba zajmująca się sprawami organizacji pozarządowych na terenie gminy:
Anna Zacharz
p. nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, tel. 62 785 5112, e-mail: a.zacharz@sycow.pl

Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych
Adres punktu:
Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 (pok. nr 401)

W punkcie świadczone jest doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy oraz z zakresu prawidłowego księgowania i rozliczania projektów/zadań.

Doradca ds. Pozyskiwania Funduszy
poniedziałek 9.00-13.00
środa 12.00-16.00

Chęć skorzystania z doradztwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 71 770 40 76 lub mailowo na adres konsultacje_ngo@dolnyslask.pl