Informacje dla bezdomnych

Całodobowa bezpłatna infolinia o placówkach pomocy  0 800 166 079
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu

Jadłodajnie i schroniska noclegowe dla bezdomnych:


Powiat Oleśnicki:
Stołówka Charytatywna
ul. Okrężna 15a
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 21 42

Powiat Wrocławski:
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
55-095 Mirków
Szczodre, ul. Trzebnicka 28,
tel. 71 399 86 12
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Wrocław:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Bezpłatna Infolinia  800 292 137

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu
53-643 Wrocław,
ul. Zachodnia 3
tel. 71 782 35 81-88

Centrum Socjalne - Jadłodajnia - 800 posiłków dziennie                                                                                                       
50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 17, tel. 71 372 19 86                                                     
CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, tel. 71 327 13 00

Kuchnia Charytatywna - 300 posiłków dziennie                                                                                            
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 103, tel. 71 783 37 91                                                   
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety                                                                                                                                                                                                                                     

Kuchnia Charytatywna - 300 posiłków dziennie
50-448 Wrocław, ul. Worcella 5a, tel. 71 327 13 00
CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej

Kuchnia dla Ubogich - 200 posiłków dziennie                                                                                              
51-681 Wrocław, ul. Monte Cassino 64, tel. 71 348 32 30                                                  
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rodziny

Kuchnia Charytatywna Franciszkanów - 450 posiłków dziennie                                                                                              
51-137 Wrocław, al. Jana Kasprowicza 26, tel. 71 327 35 93                                           
Prowincja Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych OFM                                                                               
(Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego)

Punkt wydawania posiłków - 200  dziennie (od ul. Miłej)                                                                                                       
50-351 Wrocław, ul. Sępa Szarzyńskiego 29, tel. 71 322 34 61                                      
Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - 105 miejsc                                                                           
50-514 Wrocław, ul. Bpa B. Bogedaina 5, tel. 71 336 70 07                                      
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn  - 130 miejsc
50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 15, tel. 71 717 34 25                                   
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
                                                   
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi - 60 miejsc                                                                             
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet - 16 miejsc
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 9, tel. 71 355 44 66                                                 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Ośrodek Interwencji Czasowej dla Bezdomnych - 50 miejsc
50-445 Wrocław, ul. Pułaskiego 26 oficyna, tel. 71 342 00 68
Stowarzyszenie "PIERWSZY KROK"

Ośrodek dla Rodzin i Kobiet  z Dziećmi - 35 miejsc                                                                                 
50-262 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 57a, tel. 71 392 59 12                           
"Nadzieja"  Stowarzyszenie Osób Bezdomnych

Dom Socjalny dla Mężczyzn - 25 miejsc
50-225 Wrocław, ul. Reymonta 10, tel. 71 329 08 06                                                       
Stowarzyszenie Pomocy "LUDZIE LUDZIOM"

Dom Socjalny dla Osób Bezdomnych Zakażonych  Wirusem HIV - 15 miejsc
50-225 Wrocław, ul. Reymonta 8, tel. 71 329 08 96, 71 329 10 39                               
Stowarzyszenie "PLUS - MINUS "

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - 135 miejsc 
dla kobiet i matek z dziećmi
51-114 Wrocław, ul. Obornicka 99, tel. 71 352 94 03                                            
Stowarzyszenie Pomocy "AKSON"