Kultura

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest w ramach Centrum Kultury, które jest jednostką organizacyjną gminy. W jej strukturze działają ponadto: Biblioteka Publiczna z filiami i Muzeum Regionalne. Centrum Kultury swoją działalność opiera na współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W gminie Syców działają zespoły folklorystyczne. Są to: Zespół Obrzędowy "Zawadiacy" z Zawady, którego repertuar stanowią obrzędy staropolskie, Zespół Śpiewu Ludowego "Sycowiacy" oraz Chór "Remedium". Oprawę muzyczną dla wielu imprez okolicznościowych, cyklicznych oraz uroczystości państwowych i kościelnych stanowi Chór Państwowej szkoły Muzycznej I st. oraz orkiestra rozrywkowa. Orkiestra wykonuje różnorodny repertuar od marszów wojskowych, poprzez muzykę lekką, rozrywkową aż do aranżacji utworów muzyki poważnej. Oprócz tego w gminie prężnie działaja zespoły młodzieżowe.