Jednostki organizacyjne i budżetowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie
ul. Komorowska 2
tel. 62 785 5144
biuro@mosir.sycow.pl
Dyrektor: Zbigniew Ligus

Centrum Kultury w Sycowie
ul. Kościelna 16
tel. 785 5153, 5164
strona www: www.cksycow.pl,
info@cksycow.pl
Dyrektor: Paulina Syposz-Ciemny

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 8c
62 785 51 55
tbs.sycow.pl
Dyrektor: Piotr Szklarek

Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 8
56 - 500 Syców
tel. 62 785 51 54
sgk@sgk-sycow.pl
Dyrektor: Grzegorz Dąbrowski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wrocławska 8
56 - 500 Syców
tel. 62 785 51 50
opssycow@poczta.onet.pl
Dyrektor: Anna Kapica

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
ul. Wrocławska 2
56 - 500 Syców
sekretariat@spzozprzychodnia.pl
tel. 62 785 5188
Dyrektor: Piotr Nogala

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia
Dyrektor: Jolanta Trela
56-500 Syców,
ul. Matejki 5
www.sp1sycow.pl/
tel. 62 785 5158

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
Dyrektor: Edyta Ptak
56-500 Syców,
ul. Mickiewicza 5
strona www: sp2sycow.szkolnastrona.pl
tel. 62 785 5157

Zespół Szkolno Przedszzkolny w Sycowie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

Publiczne Przedszkole nr 4 w Sycowie
p.o. Dyrektora: Monika Janiszyn
56-500 Syców,
ul. Kościelna 3
tel. 62 785 5156.

Szkoła Podstawowa w Działoszy 
Dyrektor: Elżbieta Rybak
56-500 Syców
tel. 62 785 1624

Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
Dyrektor: Jacek Wojtas
56-500 Syców
tel. 62 785 1427

Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
Dyrektor: Anna Kamińska
56-500 Syców
http://www.spstradomia.eu/
tel. 62 785 1388

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka
Dyrektor: Joanna Nowak
Syców, ul. Kaliska 8
tel. 62 785 5159

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka
Dyrektor: Jolanta Rzemyk
56-500 Syców,
ul. Komorowska 2
www.przedszkole2-sycow.szkolnastrona.pl
tel. 62 785 5161

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia
Dyrektor: Lidia Szpytma
56-500 Syców,
ul. Oleśnicka 2b
tel. 62 785 5160.