Inne adresy i telefony

Pogotowie:

 • ratunkowe - 999, 785 2550 
 • straży pożarnej - 998, 785 2500 
 • policyjne - 997, 785 2011
 • telefon alarmowy - 112 (ważny w całej Unii Europejskiej)

 • energetyczne - 991, 785 2240
 • gazowe - 992
 • wodno-kanalizacyjne - 994, 785 5178
 • ciepłownicze - ul. Kaliska, 785 5176
 • drogowe - 9281 
 • Informacja (Telekomunikacja) tel. 118 913
 • Telekomunikacja Polska - (infolinia) 9393 
 • Centrum blokowania kart bankowych - 9584 (infolinia)
 • 800 120 002  - niebieska linia - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
 • 71 321 84 03 - AA i Grup Rodzinnych (pon. - pt. 18:30 - 21:30)
 • 801 199 990 - ogólnopolski telefon zaufania narkotyki

 • Straż Pożarna 
      ul. Waryńskiego 2
      tel. (62) 785 2297
 • Szpital w Sycowie

      ul. Oleśnicka 25

      tel. (62) 785 2031-2034, sekretariat (62) 785 2088
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
      
  ul. Wrocławska 9 tel.
      (62) 785 5188 (sekretariat),
      (62) 785 5145 (rejestracja ogólna) 
 • Biuro Poselskie Beaty Kempy
      ul. Ks. Wincentego Rudy 2
      tel./fax (62) 785 2433
 • Komisariat Policji w Sycowie
      ul. Parkowa 2          
  • Dyżurny: 47 8726 500, fax 47 8726 542
  • Sekretariat Komendanta: 47 8726 514
 • Postój TAXI
      tel. 785 2315, 786 1247, 0-601 880564
 • Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
      ul. Wrocławska 8
      tel. (062) 785 5154
 • Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
      ul. Wrocławska 8
      tel. (62) 785 5155
 • Powiatowy Urząd Pracy Filia w Sycowie
      ul. Mickiewicza 2
      tel. (62) 785 3053
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      ul. Wrocławska 8 
      tel. (62) 785 5150, 2495
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
      ul. Kościelna 3 
      tel. (62) 785 2062
 • Zespół Oświaty Samorządowej
      ul. Mickiewicza 1
      tel. (62) 785 5151
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      ul. Komorowska 2
      tel. 785 5144
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego
      ul. Mickiewicza 1
      tel. (62) 785 2024
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
      ul. Ogrodowa 10
      tel. (62) 785 3978
 • Centrum Kultury w Sycowie
      ul. Kościelna 2
      tel. (62) 785 5153, 5164
 • Muzeum Regionalne w Sycowie
      ul. Plac Wolności 7
      tel. (62) 785 5152
 • Bank PKO BP
      ul. Wojska Polskiego 15
      tel. (62) 785 2279
 • BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie O/Syców
     
  ul. Kolejowa
      tel. (62) 786 8130, 8131, 8132
      Bank Spółdzielczy - Punkt Obsługi Klienta

      ul. Mickiewicza 1
      tel. (62) 785 1953
 • Bank Zachodni S.A.
      ul. Mickiewicza 21
      tel. (62) 785 3211
 • Cech Rzemiosł Różnych
      ul. Kościelna 5
      tel. (62) 785 2849
 • Poczta Polska Urząd Pocztowy w Sycowie
      ul. Mickiewicza 8
      tel. (62) 785 2518
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Sycowie
      ul. Wałowa 16
      tel. (62) 786 9480, 786 9487  Wt.-Piąt. od 8:00 - 15:00, Pon. od 8:00 - 17:00
 • PZU S.A. Przedstawicielstwo w Sycowie
      ul. Mickiewicza 14
      tel.
 • PKS w Sycowie 
      ul. Wrocławska 
      tel. 785 2541
 • Apteka 
      ul. Mickiewicza 23
      tel. 785 2353
 • Apteka "ELIKSIR"
      ul. Wojska Polskiego 9
      tel. 785 2316
 • Apteka "Św. Krzysztof" 
      Plac Wolności 4
      tel. 785 2235
 • Apteka "Rodzinna"
      ul. Daszyńskiego 4
      tel. 785 4565