Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne
Plac Wolności 7
tel. 62 785 5152, 886 427 704
e-mail: muzeum.regionalne@cksycow.pl

Kierownik: Agnieszka Kuświk-Jasień


Muzeum Regionalne w Sycowie otwarte jest dla zwiedzających w dni robocze:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30
wtorek 10:00-18:00
pierwsza niedziela miesiąca godz. 15:00 prezentacja multimedialna przdstawiająca historię miasta.

Zwiedzanie muzeum w innych dniach i godzinach (szczególnie wycieczki) możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji terminu.

Muzeum Regionalne w Sycowie powołane zostało do życia  dnia 1 lutego 1982 r. Mieści się w rynku i funkcjonuje jako jednostka podległa Centrum Kultury w Sycowie. Jego siedzibą jest kamienica z końca XVIII w., w dawnym budynku sądu grodzkiego. Działalność muzeum to edukacja, wystawy oraz współpraca z innymi jednostkami. Oprócz stałej ekspozycji, w muzeum odbywają się wystawy czasowe o różnym profilu. Znajdują się w nim rekwizyty związane z tradycją zarówno polskich, jak i niemieckich korzeni tego zakątka Dolnego Śląska oraz zabytki i dzieła numizmatyki. Ponadto można tu obejrzec rękopisy i druki o charakterze religijnym.  Muzeum jest organizatorem licznych wystaw artystycznych.

Zbiory muzeum:
- numizmaty i pieczęcie miasta i księstwa dolnośląskiego XIII-XV w.
- druki i rękopisy - XVIII w.
- dokumenty parafialne XVIII - XIX w.
- niemieckojęzyczne wersje gazet lokalnych XIX-XX w.
- zbiory kartograficzne XIX i XX w. dotyczące dawnego powiatu sycowiskiego
- grafiki, ryciny i plany miasta i okolicy XVIII-XX w.
- zbiory z zakresu archeologii i etnografii.

Działalność wystawiennicza:
- stałe ekspozycje,
- czasowe wystawy z dziedziny rzeźby, plastyki, fotografii.

Działalność edukacyjna:
- lekcje muzealne dla wszystkich typów szkół,
- wycieczki szkolne połączone ze zwiedzaniem miasta,
- konkursy i quizy historyczne.

Współpraca:
- stały kontakt ze stowarzyszeniami: Towarzystwo Miłośników Sycowa, Towarzystwo św. Marka, Koło Genealogiczne, Szkolny Klub Europejczyka
- z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
- wymiana wystawiennicza (Muzeum w Ostrzeszowie, Muzeum w Kępnie, Galeria w Oleśnicy)
- z Pracownią Archeologiczną i nadzorem Konserwatorskim.

Spośród eksponatów muzealnych warto zwrócić uwagę na:
- księgi parafii ewangelickich,
- dokumenty parafii katolickich powiatu sycowskiego,
- księgi notariuszy sycowskich,
- unikalne egzemplarze polskich modlitewników żałobnych w języku polskim,
- pieniądze polskie i niemieckie z XVIII w.,
- popiersie Emmy Elizabeth Francoise księżnej Biron von Curland,
- liczne reprodukcje fotografii  dawnego Sycowa.