Działosza

 

             GMINA   S Y C Ó W   -  MIEJSCOWOŚĆ DZIAŁOSZA

             Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

DZIAŁOSZA

Cmentarz poewang.

w zach. części wsi

2 poł. XIX

 

Karta

2.

DZIAŁOSZA

Cmentarz kat.

na pn. od wsi

2 poł. XIX

 

Karta

3.

DZIAŁOSZA

Kaplica cmentarna

 

k. XIX

 

 

4.

DZIAŁOSZA

Zespół gospodarczy dworski:

 

 

 

Biała

a.

Działosza

Dwór, ob. dom mieszk. wielorodzinny

 

k. XIX (piwnice z XVIII)

 

Biała

b.

Działosza

Dom mieszk.

Nr 4 a-b-c-d

1904

 

Biała

c.

Działosza

Dom mieszk., ob. komórki gosp.

 

 

 

Wkładka

d.

Działosza

Dom mieszk. (dozorcy)

 

1880

 

Biała

e.

Działosza

Dom mieszk.

 

1920

 

Wkładka

f.

Działosza

Dom mieszk.

 

1925

 

Wkładka

g.

Działosza

Dom mieszk.

 

 

 

Wkładka

h.

Działosza

Obora, ob. bukaciarnia

 

4 ćw. XIX

 

Biała

i.

Działosza

Stajnia, ob. bukaciarnia

 

4 ćw. XIX

 

Biała

j.

Działosza

Stajnia, ob. bukaciarnia

 

4 ćw. XIX

 

Biała

k.

Działosza

Stodoła I

 

1895

 

Biała

l.

Działosza

Stodoła II

 

poł. XIX

 

Biała

l.

Działosza

Stodoła III

 

1910

 

Biała

m.

Działosza

Stodoła IV, ob. bukaciarnia

 

1895

 

Biała

n.

Działosza

Spichlerz, ob. spichlerz i bukaciarnia

 

4 ćw. XIX

 

Biała

o.

Działosza

Spichlerz „mały”

 

4 ćw. XIX

 

Biała

p.

Działosza

Gorzelnia i płatkarnia

Nr 3

1900

 

Biała

r.

Działosza

Park podworski

 

2 poł. XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DZIAŁOSZA

Zespół gospodarczy dworski „Otto Langendorf”:

 

XVI

 

Biała

a.

Działosza

Dom mieszk.

Nr 40-40 a

l. 30-te XX

 

Wkładka

b.

Działosza

Dom mieszk.

Nr 42-42 a

p. XX

 

Wkładka

c.

Działosza

Obora i świniarnia

 

p. XX

 

Wkładka

d.

Działosza

D. stajnia, ob. dom z częścią gosp.

Nr 38

p. XX

 

Wkładka

e.

Działosza

D. stajnia, ob. mieszalnia

 

p. XX

 

Wkładka

f.

Działosza

Magazyn

 

p. XX

 

Wkładka

g.

Działosza

Magazyn

 

p. XX

 

Wkładka

h.

Działosza

Altana lub gołębnik

 

p. XX

 

Wkładka

i.

Działosza

Park podworski

 

XVIII

 

 

6.

DZIAŁOSZA

Dom mieszk.

Nr 7

1882

 

 

a.

Działosza

Bud. gosp.

Nr 7

1882

 

 

7.

DZIAŁOSZA

Dom mieszk.

Nr 13

1906

 

 

8.

DZIAŁOSZA

Dom mieszk.

Nr 20

p. XX

 

 

9.

DZIAŁOSZA

Dom mieszk.

Nr 46

l.30-te XX

 

 

10.

DZIAŁOSZA

Dom mieszk.

Nr 50

4 ćw. XIX