Krzysztof Świderek


Krzysztof Świderek jest rodowitym sycowianinem. Urodził się w 15 marca 1962 r. i na sycowskiej ziemi stawiał swoje pierwsze kroki. Wyższe wykształcenie zdobył na uczelni zagranicznej (Charków, obecna Ukraina), tam obronił pracę doktorską, po czym pracował m.in. w wojewódzkich władzach samorządowych. Prowadząc działalność gospodarczą zajmował się promocją Polski w krajach Ameryki Południowej i Europy Wschodniej.

Od 1998 r. jest pracownikiem polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej:
w latach 1998 – 1999 – I sekretarz w Ambasadzie RP w Ałma-Aty (Kazachstan),           
w 1999 - 2003 – Konsul Generalny RP w Konsulacie Generalnym RP w Kijowie (Ukraina),
2004 – 2005 – pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
2005 – 2009 – kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku (Białoruś),
Od 22.02.2010 r. Konsul Generalny RP w Winnicy (Ukraina) w stopniu Radca – Minister.

Krzysztof Świderek w 2004 r., dzięki przychylności i wsparciu władz naszej gminy, zainicjował organizację w Sycowie koncertów charytatywnych na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi. Przedsięwzięcie to bardzo szybko znalazło sobie wielu sympatyków zarówno w Polsce, jak i za granicą. Syców zaczęły odwiedzać polskie zespoły artystyczne ze Wschodu oraz delegacje polonijne z krajów europejskich i pozaeuropejskich. Nasze miasto zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, ministerstw i dyplomacji, władze samorządowe wielu miast, prezesi polskich i kresowych organizacji, duchowni zarówno rzymskokatoliccy, jak i prawosławni. Koncert już po kilku latach otrzymał miano ogólnopolskiego i jest jedynym tego typu przedsięwzięciem, tradycyjnie odbywającym się w Polsce. W tym okresie przez rodzinne miasto przewinęło się kilka tysięcy gości. Impreza ma ogromną wartość sentymentalną. Wspólnie z gośćmi “wędrujemy” do miejsc, które są ostoją polskości, nabieramy szacunku do przeszłości i na nowo odkrywamy znaczenie słowa patriotyzm. Dobroczynną inicjatywą na rzecz rodaków “zaraziły się” i za przykładem Sycowa jej organizację przejęły także inne miasta, m.in. Krośnice, Świdnica czy Legnica. Od trzech lat ma u nas miejsce jeszcze inne ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest akcja ratowania starych, zniszczonych polskich cmentarzy na Wschodzie pod nazwą “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Wspólne dziedzictwo łączy: Krzysztof Świderek podczas wspomnianego koncertu zainicjował msze święte ekumeniczne - kolejną cegiełkę w dziele budowy porozumienia pomiędzy narodami i kościołami różnych wyznań. W trakcie swojej misji dyplomatycznej doprowadził do wizyt delegacji władz samorządowych miasta i sycowskich zespołów artystycznych na Ukrainie i Białorusi, w tym ich udziału w Dniach Kultury Polskiej w Berdyczowie. W obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Mińsku oraz podczas pierwszej ukraińskiej edycji Europejskich Spotkań Dziedzictwa i Chrześcijaństwa w Winnicy i Kamieńcu Podolskim pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wystąpił chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Sycowa.
W 2006 r. w trakcie uroczystości koncertowych odbył się pierwszy w Polsce Polonijny Biznes Forum Polska – Ukraina – Białoruś. Konsul jest fundatorem pomnika Papieża - Polaka Jana Pawła II w rodzimej wspólnocie parafialnej. Wyróżniony i odznaczony przez wiele instytucji państwowych i organizacji społecznych zarówno w Polsce, jak i za granicą uczy patrzeć w przyszłość, nie odcinając się od przeszłości.
Działalność Krzysztofa Świderka na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów sąsiedzkich po wschodniej stronie naszej granicy, jak i naszej małej ojczyzny, stała się dla niego wyzwaniem, któremu stara się sprostać i czyni to, jak niezmiennie powtarza, z potrzeby serca.