Ślizów

 

               GMINA   S Y C Ó W – MIEJSCOWOŚĆ ŚLIZÓW 

               Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

 

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Adres

Wiek

RZ Kalisz

Karta ewid.

1.

ŚLIZÓW

Zespół kościelny:

 

 

 

 

a.

Ślizów

Kościół fil. św. Michała Archanioła

 

1851

 

Biała

b.

Ślizów

D. plebania

Nr 83

2 poł. XIX

 

 

c.

Ślizów

Cmentarz kat.

 

XIII

 

Karta

2.

ŚLIZÓW

Zespół folwarczny „Bielawki”:

 

XVIII

 

Biała

a.

Ślizów

Rządcówka, ob. dom mieszk.

 

k. XVIII, 1890

 

Biała

b.

Ślizów

Dom wielorodzinny

Nr 1 a

1910

 

Biała

c.

Ślizów

Owczarnia I

 

p. XX

 

Biała

d.

Ślizów

Owczarnia II

 

 

 

Wkładka

e.

Ślizów

Owczarnia III

 

1 poł. XIX

 

Biała

f.

Ślizów

Owczarnia IV

 

2 poł. XVIII

 

Biała

g.

Ślizów

Obora

 

k. XIX

 

 

h.

Ślizów

Stodoła

 

1890

 

Biała

i.

Ślizów

Stelmacharnia

 

 

 

Wkładka

j.

Ślizów

Park podworski

 

 

 

 

3.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 2

k. XIX

 

 

4.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 6

1928

 

 

5.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 59

p. XX

 

 

6.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 61

2 poł. XIX

 

 

7.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 70

k. XIX

 

 

8.

ŚLIZÓW

Dom mieszk.

Nr 82

p. XX