Przychodnia w Sycowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
im. dr. Jakimowicza (strona internetowa: www.spzozprzychodnia.pl/ )
ul. Wrocławska 2
56 - 500 Syców
Dyrektor: Piotr Nogala
 

System tradycyjny: (62) 785 51 45
System oczekiwania kolejkowego:  (62) 785 51 92
Nowy numer komórkowy: 503 622 361

 
SP ZOZ “Przychodnia" w Sycowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Sycowie i ona też pełni nadzór nad działalnością zakładu. Obok podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ “Przychodnia" świadczy usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Rejestracja ogólna tel. 62 785 5145
Rejestracja dziecięca tel. 62 785 5148
Gabinet zabiegowy
tel. 62 785 5195

SP ZOZ “Przychodnia" w Sycowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Sycowie i ona też pełni nadzór nad działalnością zakładu. Obok podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ “Przychodnia"  świadczy usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje,  w tym: dane kontaktowe, wykaz lekarzy, wykaz poradni, godziny przyjęć znajdują się na stronie przychodni: www.spzozprzychodnia.pl/