Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, który swoim zasięgiem obejmuje również Gminę Syców.

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych ww. Projektu. 

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

 • zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
 • modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
 • promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 • zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców oraz Gminę Trzcinica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

 • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
 • budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
 • rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,
 • modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 • realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

 

 1. ZZO_Olszowa/1__INWESTORKEPNO_SP. Z O.O._REALIZUJE_PROJEKT DOFINANSOWANY_ZE_SRODKOW_UE.pdf
 2. ZZO_Olszowa/2__TO_OD_NAS_ZALEZY_STAN_SRODOWISKA!.pdf
 3. ZZO_Olszowa/3__INEWSTOR-KEPNO_Sp__z_o_o__podpisala_umowe_na_budowe_ZZO_Olszowa.pdf
 4. ZZO_Olszowa/4__EDUKACJA_EKOLOGICZNA_REALIZOWANA_PRZEZ_INWESTOR-KEPNO_SP__Z_O_O_.pdf
 5. ZZO_Olszowa/5__REKULTYWACJA_SKLADOWISKA_ODPADOW_KOMUNALNYCH.pdf
 6. ZZO_Olszowa/6__KONKURS_WIEDZY_EKOLOGICZNEJ.pdf
 7. ZZO_Olszowa/7__Wmurowano_kamien_wegielny_pod_budowe.pdf
 8. ZZO_Olszowa/8__KOLEJNE_ETAPY_MODERNIZACJI_SYSTEMU_GOSPODARKI_ODPADAMI_W_WIELKPOLSCE_ZA_NAMI.pdf
 9. ZZO_Olszowa/9__Stradomia_Dolna_kolejny_etap_rekultywacji_skladowiska_odpadow_komunalnych.pdf
 10. ZZO_Olszowa/10__Final_konkursu_wiedzy_ekologicznej_za_nami.pdf
 11. ZZO_Olszowa/11__Laureaci_konkursu_ekologicznego_nagrodzeni.pdf
 12. ZZO_Olszowa/12__Myslec_globalnie_-_dzialac_lokalnie.pdf
 13. ZZO_Olszowa/13__500_sztuk_pojemnikow.pdf
 14. ZZO_Olszowa/14__RECYKLING_-_CZYLI_JAK_MOZEMY WPŁYNĄĆ_NA_POPRAWE_SRODOWISKA.pdf
 15. ZZO_Olszowa/15__Jak_redukowac_i_segregowac_smieci_w_domu,_czyli_.pdf
 16. ZZO_Olszowa/16__Rekultywacja_skladowisk_odpadow_komunalnych_w_Nowej_Wsi_Ksiazecej_I_Donaborowie.pdf
 17. ZZO_Olszowa/17__Zaklad_Zagospodarowania_Odpadow_w_miejscowosci_Olszowa_oddany_do_uzytku.pdf
 18. ZZO_Olszowa/18__Skutki_zanieczyszczenia_srodowiska,_jakie_powodowac_moze.pdf