Usługi Terapeutyczne i Pedagogiczne


Informacja o godzinach przyjęć przez usługi terapeutyczne i pedagogiczne terapia uzależnienia       
 i współuzależnienia pracownia psychoprofilaktyki mgr Daria Ciesielska

Miejsce przyjęć Punkt Konsultacyjny w Sycowie ul. 1 maja 3

pok.6   tel. 62 785-51-65

 

Poniedziałek – godz. 16:00 – 19:00 – konsultacje indywidualne dla par i rodzin –

                                                                    w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,

prowadzący   certyfikowany specjalista psychoterapii   uzależnień, terapeuta w zakresie terapii rodzinnej, systemowej

Wtorek            godz. 16:00 - 18:00 – konsultacje indywidualne

                            godz. 18:00 - 20:00 - terapia grupowa dla członków rodzin z problemem uzależniania

prowadzący -  instruktor terapii uzależnień

Środa              godz. 16:00 – 19:00 - konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin –

                                                                    pierwsza środa miesiąca  –

prowadzący - instruktor terapii uzależnień

                            godz. 16:00 – 19:00 - konsultacje psychologiczne w tym konsultacje indywidualne dla
                                                                   sprawców i ofiar przemocy, konsultacje indywidualne dla
                                                                   dzieci i młodzieży - druga i trzecia środa miesiąca

prowadzący - psycholog

                            godz. 16:00 – 19:00 - konsultacje dla par i rodzin - ostatnia środa miesiąca 

prowadzący - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta w zakresie terapii rodzinnej, systemowej

Czwartek  -        godz. 17:00 – 18:00 - konsultacje indywidualne

                            godz. 18:00 – 20:00 - terapia grupowa edukacyjno motywacyjna dla osób uzależnionych
prowadzący – instruktor terapii uzależnień

Piątek  -             godz. 16:00 – 18:00 - konsultacje indywidualne

                            godz. 18:00 – 20:00 - grupa wsparcia dla osób uzależnionych

prowadzący - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta w zakresie terapii rodzinnej, systemowej