Monografia Sycowa

Zarys monografii "Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność" otwiera XV-wieczna dewiza Sycowa (najpierw znajdowała się na jednej z bram miejskich, później przeniesiona została do ratusza): „Niech pomyślność miasta rozkwita tak, jak zacność jego obywateli!”. monografia o Sycowie Książka jest klasyczną monografią miasta i okolicy. Gwarantuje to zgodną z kanonami pracy naukowej kompozycję i dokumentację, ale nie zawęża kręgu odbiorców do zawodowych historyków. Książka może być ciekawa dla amatorów wiedzy historycznej, bo też dzieje gminy położonej między dwiema historycznymi krainami, Śląskiem i Wielkopolską, są niebanalne.
Na monografię składają się dzieje średniowieczne (wczesne średniowiecze), Syców nowożytny z sycowskim wolnym państwem stanowym, miasto pod panowaniem Prus oraz krótki zarys najnowszych, powojennych dziejów miasta. Otwiera ją informacja na temat środowiska geograficzno-przyrodniczego obszaru zwanego Obniżeniem Sycowskim. Kolejna część pracy przybliża pradzieje ziemi sycowskiej położonej na bursztynowym szlaku, poczynając od epoki kamienia (mezolitu), poprzez kolejne epoki archeologiczne, których znaleziska odkryto na tym terenie, aż do okresu rzymskiego. Kolejne rozdziały traktują o najważniejszych dla ziemi sycowskiej wydarzeniach, takich jak: nadanie lokacji na prawie niemieckim, Syców pod rządami wielkich rodów w strukturach polityczno-administracyjnych Polski, Czech i Śląska, aż do ostatniego właściciela Ernsta Johanna von Biron.

Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność. red. Teresa Kulak, Wojciech Mrozowicz Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław – Syców 2000, ss. 211. Zdjęcia i reprodukcje Mirosław Łanowiecki, Geheimes Staatsarchiv Berlin.